MY MESSAGE IN NORWEGIAN

How to say my message in Norwegian

S Synonyms

Results: 65, Time: 0.065

Examples of using My Message in a sentence and their translations

So, tell me... who changed my message to Julia?
Hvem endret beskjeden min til Julia?
You get my message about MacLeish?
Fikk du meldingen min om MacLeish?
You got my message.
Du fikk beskjeden min.
That's my message to the world.
Det er mitt budskap til verden.

Did you get my message about earl McGregor?
Fikk du meldingen min om earl McGregor?
You received my message.
Du fikk beskjeden min.
Was my message received, Teddy?
Har alle fått min beskjed, Teddy?
You got my message.
Du fikk meldingen min.
How come you didn't respond my message?
Hvordan kommer du ikke svare mitt budskap?

That was my message.
Det var beskjeden min.
I wanted to get my message across to the american public.
Jeg ville få budskapet mitt ut til den amerikanske befolkningen.
Clouds of brilliant white please deliver my message.
Strålende hvite skyer, overbring mitt budskap.
Did you get my message about the neighborhood watch meeting?
Fikk du beskjeden min om nabovaktmøtet?
One other thing... they overheard my message to you.
De overhørte meldingen min til deg.
Did you get my message?
Fikk du min beskjed?
Good, you got my message.
Du fikk beskjeden min.
Did you get my message?
Fikk du meldingen min?
Answering my message?
Besvarer budskapet mitt?
That is my message to the world.
Det er min beskjed til verden.
You are my message.
Du er mitt budskap.
My message to sinn fein is clear:.
Min beskjed til sinn-fein er tydelig:.
I see you got my message.
Du fikk visst beskjeden min.
Li zhiyu probably got my message.
Li zhiyu fikk nok meldingen min.
That's my message!
Det er budskapet mitt.
I don't think that would fit into my message.
Det passer ikke inn i mitt budskap.
I need to hone my message here.
Jeg må finpusse budskapet mitt.
I guess you got my message.
Du fikk beskjeden min.
Did she get my message?
Fikk hun meldingen min?
You got my message?
Fikk du meldingen min?
Agent navabi, you got my message.
Agent navabi, du fikk beskjeden min.

Results: 65, Time: 0.065

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "my message"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More