MY SON IN NORWEGIAN

How to say my son in Norwegian

S Synonyms

Results: 4568, Time: 0.0503

Examples of using My Son in a sentence and their translations

James is my son now.
James er min sønn nå!
You put my son 's life in danger again.
Du satte min sønns liv i fare, igjen.
But my son.
Men min sønn.
I go to the zoo with my son.
Jeg tar med gutten min i dyrehagen.

I have to save my son.
Jeg må redde min sønns liv.
Bobby. my son.
Bobby, min sønn.
My son is 7.
Sonnen min er sju ar.
He was my son, not my enemy.
Han var min sønn, ikke min fiende.
I want to see my son 's killer in the eye.
Jeg vil se min sønns morder i øynene.
He 's my son.
Han er gutten min.
I did not hear my son 's laughter for 32 years.
Jeg hørte ikke min sønns latter på 32 år.
Cheers, my son.
Skål, gutten min.
I came here to take my son home.
Jeg kom hit for a hente sonnen min og ta ham med meg hjem.
He was my son.
Han var sønnen min.
My son, cody.
Min sønn, cody.
But my son.
My son, brandon.
Min sønn, brandon.
And you have restored my son 's.
Og du min sønns.
If my son was the father of this boy, where is your proof?
Hvis gutten min var guttens far, hvor er beviset?
This is my son fred.
Dette er sonnen min fred.
Ahchoo is my son.
Ahchoo er min sønn.
Are you giving my son alcohol?
Gir du sønnen min alkohol?
Goodbye, my son.
Farvel, gutten min.
My son ralph 's, his favorite is i want an alien for christmas.
Min sønns favoritt er jeg vil ha et romvesen til jul.
I want my son.
Jeg vil ha sonnen min.
Take my son.
My son.
After four o'clock, i can not tell you anything about my son.
Etter klokken fire kan jeg ikke fortelle deg noe om sonnen min.
You are my son.
Du er gutten min.
Nicholas, my son.
Nicholas, min sønn.

Results: 4568, Time: 0.0503

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More