Translation of "my son" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5340, Time: 0.0692

min sønn min sønns gutten min sonnen min sønnen min sønnene mine

Examples of My Son in a Sentence

John, my son.
John, min sønn.
I have to save my son.
Jeg må redde min sønns liv.
James is my son now.
James er min sønn nå!
I want to see my son's killer in the eye.
Jeg vil se min sønns morder i øynene.
I go to the zoo with my son.
Jeg tar med gutten min i dyrehagen.
Bobby. my son.
Bobby, min sønn.
Tate is my son.
Tate er min sønn.
He's my son.
Han er gutten min.
I didn't hear my son's laughter for 32 years.
Jeg hørte ikke min sønns latter på 32 år.
My son is 7.
Sonnen min er sju ar.
My son has a big mouth, you know.
Min sønn har en stor munn, vet du.
The man who's responsible for my son's death must die.
Mannen som er skyld i min sønns død må dø.
With my son.
Med sønnen min.
I came here to take my son home.
Jeg kom hit for a hente sonnen min og ta ham med meg hjem.
Cheers, my son.
Skål, gutten min.
My son's horses?
Hestene til sønnene mine?
And this is my son dre.
Dette er sønnen min dre.
When my son died, i died.
Når min sønn døde, jeg døde.
This is my son fred.
Dette er sonnen min fred.
If my son was the father of this boy, where is your proof?
Hvis gutten min var guttens far, hvor er beviset?
You also carry my son's child.
De bærer også min sønns barn.
My son, cody.
Min sønn, cody.
He was my son, ed.
Han var sønnen min, ed.
Yes, my son.
Ja, gutten min.
I want my son.
Jeg vil ha sonnen min.
My wife would be a widow, and my son fatherless.
Konen min ville vært en enke, og sønnene mine uten far.
Your death or my son's?
Din død eller min sønns?
After four o'clock, i can't tell you anything about my son.
Etter klokken fire kan jeg ikke fortelle deg noe om sonnen min.
Tom... tom is my son.
Tom er sønnen min.
My son Ralph's, his favorite is i want an alien for christmas.
Min sønns favoritt er jeg vil ha et romvesen til jul.

Results: 5340, Time: 0.0692

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "my son"


my kid
my babies
sweetie
my daughters
my lad
kiddo
my girl
my boy
son
my children
sonny
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"My son" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More