NAME IN NORWEGIAN

How to say name in Norwegian

S Synonyms

Results: 12561, Time: 0.0714

navn (6923) kaller (16) døpt (3) navngitte (3) navngitt (3)

Examples of using Name in a sentence and their translations

Madame? my name is louis bernard.
Mitt navn er louis bernard.
Her name is lucy calhoun.
Hun heter lucy calhoun.
And my name is not tarzan.
Og mitt navn er ikke tarzan.
I am gonna name her griselda gunderson.
Jeg vil kalle henne griselda gunderson.

Her name is megan huang.
Hun heter megan huang.
Hi, my name is laurel, i am an alcoholic.
Hei, mitt navn er laurel, jeg er en alkoholiker.
Annie says she will name him joseph jefferson mccord.
Annie sa hun vil kalle ham joseph jefferson mccord.
His name is ermel janic.
Han heter ermel janic.
Walton, my name is clive gollings.
Walton, mitt navn er clive gollings.
Can you name that man for the court?
Kan du navngi den mannen?
Yeah, hi, hi, hey, can you name all the countries in africa, calvin?
Kan du nevne alle landene i afrika?
Then name those who would.
Deretter navngi de som ville.
Is your name hannibal lecter? yes.
Er ditt navn hannibal lecter?
Her name is elizabeth woodling.
Hun heter elizabeth woodling.
Cool! can we name it griff?
Kan vi kalle det griff?
His name is roger goodell.".
Han heter roger goodell.
They have profaned the dwelling place of your name.
De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig.
Or wanted to name her first child after me.
Eller ønsket å navngi sitt første barn etter meg.
Can, can you name one specific thing?
Kan du nevne én spesifikk sak?
But my name is baptiste.
Men mitt navn er baptiste.
Can we name her princess elsa?
Kan vi kalle henne prinsesse elsa?
And that she should name my daughter olivia.
Og at hun skal døpe min datter til olivia.
But before she could name you, your handlers had her killed.
Men før hun kunne navngi deg, fikk kontrollørene dine henne drept.
Merriam, my name is jeff sefton.
Merriam, mitt navn er jeff sefton.
They have profaned the dwelling place of your name.
De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig.
In fairness, probably most people can not name a supreme court case.
Folk flest kan nok ikke nevne en sak fra høyesterett.
You can name him whatever you want, because it 's yours!
Du kan kalle ham hva du vil, for den er din!
Her name was annie sawquin.
Hun heter annie sawquin.
Hi, my name is peter russo.
Hei, mitt navn er peter russo.
I did not choose to name the computer" lisa.".
Jeg valgte ikke å døpe datamaskinen" lisa.".

Results: 12561, Time: 0.0714

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More