NEEDED TO IN NORWEGIAN

How to say needed to in Norwegian

S Synonyms

Results: 56, Time: 0.0709

Examples of using Needed To in a sentence and their translations

You know, i needed to test myself.
Jeg trengte å teste meg selv.
We have done what we needed to and we have always done it well.
Vi har gjort det vi måtte og vi har gjort det bra.
Hotheaded bitch needed to cool off.- What?
Bitchen trengte å kjøle seg.
I guess i just needed to vent.
Jeg måtte bare få det ut.

I thought that i needed to slow down.
Jeg trodde at jeg trengte å ta det rolig.
We needed to clear the air between us.
Vi rense luften.
She needed to talk to family.
Hun trengte å snakke med familien.
I just needed to use the bathroom.
Unnskyld, men jeg på do.
I also needed to sober up.
Jeg måtte også bli edru.

I needed to clear my head, that's all.
Jeg måtte bare klarne hodet.
I could crack a walnut down there, if i needed to.
Jeg kan knekke en valnøtt der nede hvis jeg .
I needed to cool off.
Jeg trengte å få litt avstand.
I needed to hit the air-bag,'which i did.
Jeg måtte treffe luftputa, og det gjorde jeg.
I needed to talk to someone.
Jeg trengte å prate med noen.
But trust me, nobody here needed to hurt him.
Men ingen her trengte å skade ham.
Because i needed to.
Fordi jeg måtte.
One of us needed to slap him.
En av oss trengte å slå ham.
I felt i needed to.
Jeg følte at jeg måtte.
And when we needed to.
Og når vi måtte.
She needed to talk.
Hun trengte å snakke.
I needed to blow off a little steam after the move, you know.
Jeg trengte å koble litt av etter jobben.
Not the way i needed to.
Ikke sånn jeg måtte.
Figured you needed to blow off some steam.
Skjønte du trengte å blåse ut litt damp.
Maybe you needed to... clean out some emotional space for something good.
Kanskje du trengte å rydde litt følelsesmessig plass til noe bra.
That you needed to rest.
At du trengte å hvile.
FOX, VOICE-OVER: i needed to talk to an expert in that part of the operation.
Jeg trengte å snakke med en pr-ekspert.
He needed to defeat his last enemy, death itself.
Han trengte å slå sin siste fiende, døden.
I had had a few drinks and i just needed to blow off some steam.
Jeg hadde drukket litt og trengte å avreagere.
I just had this feeling you needed to talk.
Jeg følte på meg at du trengte å snakke.
You said that you needed to talk.
Du sa at du trengte å snakke.

Results: 56, Time: 0.0709

SEE ALSO

See also


"Needed to" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More