NEW IN NORWEGIAN

How to say "new" in Norwegian

S Synonyms

Results: 13927, Time: 0.22

Click norwegian translation to filter results
nye ny nytt NY

Examples of using "New" in a sentence and their translations

Four new saloons.
Fire nye salooner.
My new bike.
Min nye sykkel.
You're new here, phil.
Du er ny her, phil.
We're your new family now.
Vi er din nye familie nå.
New name, new menu, same owner.
Nytt navn, ny meny, samme eier.
You're new here.
Du er ny her.
You're new here, aren't you?
Du er ny her, er du ikke?
She's why i love new york.
Jeg elsker NY på grunn av henne.
Lexi is something new and unique, a link between human and espheni.
Lexi er noe nytt og unikt, en kobling mellom menneskene og espheniene.
Two new chapters!
To nye kapitler!
I need new underwear.
Jeg trenger nytt undertøy.
Front page new york times, august 10, 1988.
Førstesida på NY times, 10.8.88.
But you're new here, chapo.
Men du er ny her, chapo.
Our new librarian.
Vår nye bibliotekar.
New thrills?
NY Spenning?
Happy new year, john.
Godt nytt år, john.
To our new sheriff, washington dimsdale.
Til vår nye sheriff, washington Dimsdale!
New colonel.
Ny oberst.
We're easy in new york.
Vi er lette på tråden i NY.
This is moilanen, she's new.
Dette er moilanen, hun er ny.
Captain, new problem.
Kaptein, nytt problem.
And new cameras.
Og nye kameraer.
New home, new family.
Nytt hjem, ny familie.
Oakland upsets new york.
Oakland vinner overraskende 10-7 over NY.
You're... you're new.
Du er... du er ny.
My new partner, mack mcteer.
Min nye partner, mack mcteer.
That's the mood of new york now.
Det er stemningen i NY nå.
New energy.
Ny energi.
This is our new co-choreographer, ishani mfeke.
Dette er vår nye medkoreograf, ishani mfeke.
It's new and modern and it's american.
Det er nytt og moderne og det er amerikansk.

Results: 13927, Time: 0.22

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "new"


latest
recent
fresh
second
additional
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"New" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More