NEXT IN NORWEGIAN

How to say next in Norwegian

S Synonyms

Results: 8018, Time: 0.0466

neste (6613) ved siden av (362) nestemann (115) etterpå (59) snart (17)

Examples of using Next in a sentence and their translations

Not before next week?
Ikke før neste uke?
Your next life, maybe.
Ditt neste liv kanskje.
I live next to hugh hefner.
Jeg bor ved siden av hugh hefner.
He 's standing right next to you.
Han står rett ved siden av deg.

You are next, damien.
Du er nestemann, damien.
He 's in abu dhabi next week.
Han er i abu dhabi neste uke.
You can see sawamura next to him.
Du kan se sawamura ved siden av ham.
You are next, larusso.
Du er nestemann, larusso.
Three months next tuesday.
Tre måneder neste tirsdag.
Next morning, whoever 's sleeping is your man.
Den som sover dagen etterpå, er morderen.
Well, original series over next generation, but picard over kirk.
Originalserien før next generation, men picard før kirk.
You are next, darling. you will see.
Du er nestemann, skal du se.
Jack lucas, found dead next to a dead, naked man.
Jack lucas funnet død ved siden av en død, naken mann.
I do not know what 's gonna happen next.
Jeg vet ikke hva som skjer etterpå.
Colonel von stauffenberg is next.
Oberst von stauffenberg er neste.
I am in bed next to you.
Jeg er i sengen ved siden av deg.
Next week, maybe natasha.
Neste uke, kanskje natasha.
But next day, he was gone.
Vi trodde han var død, men dagen etterpå var han borte.
You are next, tom.
Du er nestemann, tom.
When apple bought next, apple was pretty messed up.
Da apple kjøpte next, var apple ute å kjøre.
Next, cindy will be saying she wants to get married.
Snart sier cindy at hun vii gifte seg.
I know i am next.
Jeg vet jeg er neste.
Next, he 's gonna send you a fax.
Snart sender han deg en faks.
Next we will view the sistine chapel.
Etterpå skal vi se det sixtinske kapell.
Hi, this is wendy gruding from america 's next big celebrity.
Hei, dette er wendy gruding fra americas next big kjendis.
Aunt peggy standing next to JFK.
Tante peggy stod ved siden av JFK.
Thank you, and you are next, if you do not eat your food.
Og du er nestemann om du ikke spiser maten din.
Next generation your smug self-satisfaction will be short-lived.
Next generation, vil din selvtilfredshet være kortlevd.
And he 's next.
Og han er neste.
We should talk about where we are going next.
Vi bør snakke om hvor vi skal etterpå.

Results: 8018, Time: 0.0466

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More