Translation of "nice" in Norwegian

Results: 5662, Time: 0.1845

fint hyggelig snill bra pent godt grei flott deilig søt koselig trivelig søte stilig kjekk herlig

Examples of Nice in a Sentence

What nice hair you have.
Hva fint hår du har.
Nice, katie.
Fint, katie.
Ken, nice of you to come.
Ken, hyggelig at du kom.
She was always nice, like a mother.
Hun var alltid snill, som en mor.
It would be nice if you could say a few words in the chapel.
Det hadde vært fint om du kunne si noen ord i kapellet.
That was nice of him.
Det var hyggelig av ham.
That's very nice, stuart.
Det er veldig bra, stuart.
I was actually doing something nice for lutz and.
Jeg gjorde noe fint for lutz, og.
And that ain't nice, not here in our polite society.
Det er ikke hyggelig, ikke her i vart høflige samfunn.
Gagarin is nice to read to me now.
Gagarin er snill som skal lese for meg nå.
Oh, that's nice. jesmin-dah.
Det er pent, jesmindah.
Nice, lee.
Bra, lee.
It's nice and cozy in here.
Det er hyggelig og koselig her.
It's so nice and peaceful.
Det er så fint og fredelig.
You're too nice to them, vera.
Du er for snill mot dem, vera.
It was nice that karen and bill come out to see their grandson play.
Det er fint at karen og bill kommer og ser barnebarnet spille.
It's nice of you to say that.
Det er hyggelig at du sier det.
I have heard nice things from jim and jean and others.
Jeg har hørt bra ting fra jim og jean og andre.
And i have something nice for you.
Jeg har noe godt til deg også.
How nice of you to call and say goodnight.
pent av deg og ringe og si god natt.
Pierre was a really awesome person and very nice, too.
Pierre var en veldig flott person, og veldig snill også.
Boy, i had forgotten how nice this office was, jim.
Jeg hadde glemt hvor fint dette kontoret er, jim.
Nice work with jilly.
Bra jobbet med jilly.
But would you say something nice about me in your paper?
Men vil du si noe pent om meg i avisa di?
She's not as nice as she seems on television.
Hun er ikke så hyggelig som hun virker på TV.
Who wouldn't be nice to you right now?
Hvem ville ikke vært grei med deg nå?
Yes, he is nice.
Ja, han er snill.
It's nice and warm.
Det er godt og varmt.
It's nice, michael.
Det er pent, michael.
I said, nice work with jilly.
Jeg sa: bra jobbet med jilly,

Results: 5662, Time: 0.1845

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


"Nice" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More