NOBODY IN NORWEGIAN

How to say nobody in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0666

Examples of using Nobody in a sentence and their translations

They are nobody 's audience.
De er ingens tilskuere.
I am nobody 's fool, least of all yours.
Jeg er ingens tosk, minst av alt din.
Clearly, nobody taught you how to place nice with others.
Åpenbart har ingen lært deg gode manerer?
I am nobody 's son or brother.
Jeg er ingens sønn, eller bror.

I am nobody 's little girl.
Jeg er ingens lille jente.
Nobody 's fault. besides, you were saving my life, right?
Det var ingens feil, og du reddet livet mitt.
Nobody knows escorpion, man.
Ingen kjenner escorpion, mann.
But nobody expected it to come so suddenly.
Men ingen hadde ventet at den skulle komme så brått.
The past couple weeks, nobody 's been picking up on the other end.
De forrige ukene har ingen svart i den andre enden.
I am nobody that makes decisions about anything.
Jeg er ikke den som tar beslutninger om noe.
Ai not nobody been there but you.
Det har ikke vært andre her.
Grace inman, nobody said eat,
Grace lnman, ingen har sagt værsågod.
Nobody said he 's done anything.
Lngen sier at han har gjort noe.
Nobody 's better than nobody, that 's our motto these days.
Ingen er bedre enn andre, det er mottoet vårt nå til dags.
Maybe i am nobody, but i want my sister safe.
Jeg er kanskje et null, men jeg bryr meg om søsteren min.
Nobody and i have been given the authority to get you out of this.
Mr. nobody og jeg kan få deg ut.
Little nobody has clearly lost his little mind.
Lille nobody har gått fra det lille vettet han hadde.
I could kill you, and nobody would know.
Jeg kunne drepe deg og ingen ville vite om det.
It 's nobody 's fault.
Det er ingens skyld.
Scudder never give nobody nothing but grief.
Scudder ga ikke annet enn bekymringer til folk.
Oh, i am nobody.
Jeg er et null.
She never helped nobody but herself a day in her life.
Hun har ikke hjulpet andre enn seg selv.
Nobody but an outsider.
Ingen andre enn en utenforstående.
Strangely enough, nobody believed that i actually had a book contract.
Merkelignokvardet ingensom trodde at jeg hadde en bok-kontrakt.
You are nobody anymore, leo.
Du er ingenting lenger, leo.
From day one, nobody in this town ever involved me in anything.
Fra første dag har ingen i denne byen involvert meg i noe.
Nobody asked you to wait for anything.
Lngen har bedt deg om å vente på noe.
It 's nobody 's fault, it 's a system error.
Det er ingens feil. det er en systemfeil.
That 's how long i have been sitting here waiting for a man that nobody should wait for.
Jeg har ventet på en ingen bør vente på.
Is nobody but you up?
Er ingen andre enn deg oppe?

Results: 30, Time: 0.0666

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More