NOT IN NORWEGIAN

How to say not in Norwegian

S Synonyms

Results: 499694, Time: 0.0968

Examples of using Not in a sentence and their translations

Not Joe!
Ikke Joe!
Or not, toby.
Eller ikke, toby.
Give us things. not just a flag, but.
Gir oss ting. lkke bare flagg, men.
We have not met, but i have heard of you.
Vi har aldri møtt hverandre, men jeg har hørt om deg.

Not from jeff napier.
Lkke fra jeff napier.
But you're not princess panchali.
Men du er ikke prinsesse panchali.
How could you not tell me malcolm merlyn was my father?!
Hvorfor fortalte du meg aldri at malcolm merlyn var faren min?
Hey, don't touch anything.
Ikke rør noe. det er farlig.
Not only do i have vicki st. elmo.
Lkke bare har jeg vicki st. elmo.
Not my bajor.
Ikke min bajor.
Not Theon!
Ikke Theon!
Let's not get ahead of ourself, huh?- i agree.
Ikke ta ting på forskudd.
Two days, three days, not long enough,
To, tre dager. lkke lenge nok.
Do not push the tablet through the foil.
Ikke trykk tabletten gjennom folien.
I have not been here before.
Jeg har aldri vært her inne før.
Don't touch my baby! What?
Ikke rør barnet mitt!
Not in 10 years since he moved in.
Ikke i de ti årene han har bodd der.
Not laurel.
Ikke laurel.
Not since i was very young.
Lkke siden jeg var veldig ung.
I have not read the bible.
Jeg har aldri lest bibelen.
Do not push the tablet through the foil.
Ikke trykk tabletten gjennom folien.
I have not seen food that look like this in this house ever.
Jeg har aldri sett sånn mat i dette huset før.
You can't blame yourself.
Ikke klandre deg selv.
Not Barry?
Ikke Barry?
Not for us, not for you.
Lkke for oss, ikke for deg.
Not enough people.
Ikke nok folk.
Papa, don't say that.
Lkke si sånt.
Don't be a ponce, watson.
Ikke vær så femi, watson.
Not if it's publicly declared.
Ikke dersom det offentliggjøres.
Not if you help us.
Ikke hvis du hjelper oss.

Results: 499694, Time: 0.0968

SYNONYMS

S Synonyms of "not"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More