NOT ANYONE IN NORWEGIAN

How to say not anyone in Norwegian

S Synonyms

Results: 63, Time: 0.0932

Examples of using Not Anyone in a sentence and their translations

Why isn't anyone here?
Det er ingen her.
Not you, not anyone, but especially not you.
Ikke du, ikke noen, men særlig ikke du.
There isn't anyone left to take communion.
Det er ingen igjen til å ta nattverd.
Didn't anyone in kingston help?
Hjalp ikke noen i kingston deg?

Hasn't anyone heard of it?
Har ingen hørt om det?
It's not anyone's fault.
Det er ikke noen sin feil.
Isn't anyone gonna ask what i think?
Skal ingen spørre hva jeg syns?
Well, isn't anyone gonna say hello?
Nå, skal ikke noen si hei?
Doesn't anyone here have a job?
Har ingen her en jobb?

Won't anyone save my baby?
Vil ingen redde ungen min?
Can't anyone come to take care of the kids?
Kan ikke noen komme å ta vare på barna?
Unfortunately, there isn't anyone we can blame for the weather.
Det er ikke noen vi kan legge skylden på for det dårlige været.
Can't anyone do anything?
Kan ingen gjøre noe?
Why didn't anyone talk about suzette, Sebastian's eldest daughter?
Hvorfor snakker ingen om Suzette? sebastians eldste datter.
It's not anyone from town hall. what did he.
Det er ikke noen på rådhuset.
Can't anyone say who he is?
Kan ingen si hvem det er?
Not camilla... not anyone.
Ikke camilla, ikke noen.
Doesn't anyone else have family?
Har ingen andre familie? Barn?
No, clay, it wasn't anyone!
Det var ikke noen.
Didn't anyone ever tell you that?
Har ingen fortalt deg det?
Why can't anyone in this family just let things go?
Hvorfor kan ingen i denne familien la ting ligge?
Not anyone who speaks catullus so well.
Ingen som resiterer catullus så bra.
I mean it, not anyone.
Jeg mener det. ingen.
And you need to be the one that makes them, not anyone else.
Og du må være den som tar dem, ingen andre.
Isn't anyone in here?
Er det ingen her?
He wasn't anyone's friend.
Han var ingens venn.
Why not anyone?
It wasn't anyone's fault.
Det var ikke noens feil.
It's not anyone's fault.
Det er ikke noens skyld.
Lt wasn't anyone's fault, but he should have been chained up.
Det var ikke noens feil, men han skulle vært i lenker.

Results: 63, Time: 0.0932

SYNONYMS

S Synonyms of "not anyone"


nor anyone
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More