NOT BE IN NORWEGIAN

How to say "not be" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5157, Time: 0.1696

Click norwegian translation to filter results
ikke være ikke bli ikke vær ikke stå ikke ha ikke stemme ikke vaere umulig være ikke komme jo ikke ikke sitte ikke skal

Examples of using "Not Be" in a sentence and their translations

You will not be the princess.
Du vil ikke være prinsesse.
He must not be hurt.
Han må ikke bli skadet.
How could he not be here?
Hvordan kan han ikke være her?
If i were you, i would not be a wimp, and i would shoot straight away.
Men ikke vær en pyse, bare skyt.
It should not be possible.
Det burde ikke være mulig.
You would not be treated like a child.
Du ville ikke bli behandlet som et barn.
The pastor says she's resting and best not be disturbed.
Pastoren sier at hun hviler, og ikke skal forstyrres.
Let's not be stupid, man.
Ikke vær dum.
You must not be seen.
Du må ikke bli sett.
We must not be enemies.
Vi må ikke være fiender.".
Next you will be saying she oughtn't be punished at all.
Snart sier du vel at hun slett ikke skal straffes.
You won't be alone.
Du vil ikke stå alene.
Let's not be too hasty.
Bare ikke vær så hurtig.
Can it not be in the garden?
Kan det ikke være i hagen?
The woman must not be harmed.
Kvinnen må ikke bli skadet.
Jack? i would not be seen with you.
Jeg vil ikke bli sett med deg.
I would not be here.
Jeg vil ikke være her.
I wouldn't be so sure, velma.
Ikke vær så sikker på det.
You know that salt mustn't be left out, it gets damp.
Det skal ikke stå framme, har jeg sagt.
I would not be sitting here.
Jeg ville ikke ha sittet her.
There won't be any surprises.
Vi vil ikke ha noen overraskelser.
I will not be judged by you or anyone else.
Jeg vil ikke bli dømt av deg eller noen andre.
I wouldn't be so sure of that.
Ikke vær så sikker på det.
This can not be.
Det kan ikke stemme?
That should not be possible.
Det burde ikke være mulig.
I shouldn't be lining up for meds behind schizophrenics and sociopaths.
Jeg burde ikke stå i kø for medisiner bak schizofrene og sosiopater.
Let us not be divided.
La oss ikke bli delt.
Let's not be petty, tara.
Ikke vær smålig, tara.
You should not be alone with a murderer.
Du skal ikke være alene med en morder.
Josh can't be right.
Josh kan ikke ha rett.

Results: 5157, Time: 0.1696

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "not be"


am not
not
was no
never have
never
would not
hardly
not remain
should never
are not supposed
no sense
do not have
do not stand
not be true
are not going
should not
certainly not
am not staying
will never
not park
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More