NOT JUST IN NORWEGIAN

Translation of Not just in Norwegian

Results: 3633, Time: 0.0773

Not just
ikke bare lkke bare ikke kun ikke akkurat

Examples of using Not just in a sentence and their translations

It 's not just a letter.
Det er ikke bare et brev.
Give us things. Not just a flag, but.
Gir oss ting. lkke bare flagg, men.
It was not just a negotiation between Lior Lotan and Salah Tamari.
Det var ikke bare en forhandling mellom Lior Lotan og Salah Tamari.
Not just me.
Ikke kun meg.
Not just the Spanish Main, love.
Lkke bare Karibien.
It 's not just your house.
Det er ikke bare ditt hus.
I am not just about to go with him.
Jeg er ikke akkurat i ferd med å dra med han.
It 's not just my son.
Det er ikke bare sønnen min.
Not just pretending, but being somebody else.
Lkke bare late som, men være noen andre.
It 's not just us.
Det er ikke kun oss.
He 's not just a man.
Han er ikke bare en mann.
Not just to me, that does not matter.
Lkke bare for meg, men for deg selv også.
Not just any forest.
Ikke akkurat i skogen.
So it 's not just here.
Så det er ikke kun her.
It 's not just the teenagers.
Det er ikke bare tenåringene.
That 's not just down the street, you know? How much?
Det er ikke akkurat rundt hjørnet?
Because he 's not just a clone.
Fordi han er ikke kun en kloning.
And not just cope, but thrive.
Lkke bare takle det, men trives.
Not just getting on the plane, but getting on the plane and turning left.
Lkke bare gå på flyet, men ta til venstre.
Thing is, he 's not just my cousin.
Han er ikke bare fetteren min.
It 's not just about young passion.
Det handler ikke kun om ung lidenskap.
No, not just now.
Nei, ikke akkurat nå.
It 's not just me, you know.
Det er ikke bare meg, vet du.
I am not just looking out- for you anymore.
Jeg passer ikke kun på deg lenger.
Not just now, Richard.
Nei, ikke akkurat nå.
Not just for Peter, for all of us.
Lkke bare for Peter, foross alle.
You were not just called a" b-b-b-b-bitch.".
Du ble ikke akkurat kalt en" h-h-h-h-h-hore.".
I am not just a tree-hugger, I am an air-breather.
Jeg er ikke bare en treklemmer.
But I will not just call your station.
Jeg ringer ikke kun Kanal 3.
Not just the newspapers, the telephone, the radio but people.
Lkke bare avisene, telefonen, radioen, men mennesker.

Results: 3633, Time: 0.0773

Word by word translation


not
- ikke lkke aldri –Ikke – Ikke
just
- bare akkurat nettopp rett like

S Synonyms of "not just"


not only
not exactly
not right
not simply
not quite
not really
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More