NOT NAME IN NORWEGIAN

How to say "not name" in Norwegian

S Synonyms

Results: 27, Time: 0.2221

Click norwegian translation to filter results
ikke navngi ikke kalle ikke nevne

Examples of using "Not Name" in a sentence and their translations

I won't name you as a source.
Jeg skal ikke navngi deg.
I wouldn't name myself as that.
Jeg ville ikke kalle meg det.
Until he's certain, he will not name anyone.
Før det er sikkert, vil han ikke navngi noen.
You can't name me.
Du kan ikke nevne meg.
Now, for the boy, why not name him after your cousin?
Med gutten, hvorfor ikke kalle ham opp etter fetteren din?
Whatever you do, don't name them.
Hva enn du gjør ikke navngi dem.
In fairness, probably most people can't name a supreme court case.
Folk flest kan nok ikke nevne en sak fra høyesterett.
I wouldn't name my dog merle.
Ville ikke kalt hunden min merle.
You can't name a figure because there isn't one.
Du kan ikke si et tall, for det finnes ikke.
We can't name it now because they will sue us.
Vi kan ikke si navnet på det, for de saksøker oss.
She couldn't name one thing she was good at.
Hun kunne ikke si én ting hun var flink til.
You will not name him brother, this son of the man who put your true brothers to the sword.
Du får ikke kalle ham bror, sønnen til mannen som drepte dine sanne brødre.
Primary difference being sarah palin can't name a supreme court decision, whereas barack obama was a constitutional law professor.
Men palin kan ikke nevne en høyesterettsavgjørelse, mens barack obama har undervist i statsrett.
I have a little paunch, too, but i wouldn't name myself after it.
Jeg har en liten sekk selv, men jeg ville ikke navngitt meg etter den.
If your people won't name themselves, you will have to name them, sir.
Om de selv ikke oppgir navnene sine, må du navngi dem, sir.
You can't name the garment 10% of your students wear?
Du kan ikke navnet på plagget 10 % av elevene dine bruker?-Er du rasist?
And i can not name quisling,- that i know not to have any support from the people.
Og jeg kan ikke utnevne quisling, som jeg vet ikke har noen tillit i folket.
He also thanked me for not naming him brantley.
Han takket meg også for å ikke kalle ham brantley.
He hasn't named one, yet.
Han har ikke utnevnt noen ennå.
I haven't named him yet.
Jeg har ikke kalt ham noe ennå.
Plus, i wasn't named after bob dylan.
Pluss, jeg ble ikke oppkalt etter bob dylan.
Anyway, you weren't named in the indictment, obviously.
Du ble forresten ikke nevnt i tiltalen.
Oh, i haven't named him yet.
Jeg har ikke døpt ham ennå.
We're not naming our daughter after you.
Vi skal ikke oppkalle vår datter etter deg.
Martha gellhorn, john dos passos, greatest writer in america not named hemingway.
Den største forfatteren i amerika som ikke heter hemingway.
The station isn't named after you, sir. It's... named after your daughter.
Stasjonen er ikke oppkalt etter deg, men datteren din.
Earth is the only planet in our solar system not named after a god.
Jorden er den eneste planeten i vårt solsystem ikke oppkalt etter en gud.

Results: 27, Time: 0.2221

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "not name"


hardly call
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More