NOW WE GET IN NORWEGIAN

Translation of Now we get in Norwegian

Results: 29, Time: 0.0477

Examples of using Now we get in a sentence and their translations

And now we get to kick them in the teeth.
Og nå får vi gi dem inn.
Okay, and now we get to eat food.
Ja vel, og nå får vi spise mat.
Now we get along fine.
Nå kommer vi godt overens.
Great, now we get some dramatic criticism.
Flott, nå får vi noe dramatisk kritikk her.
Now we get to it.
Nå kommer vi til det.
Now we get paid equally.
Nå får vi betalt like mye.
Now we get to it.
Nå kommer vi til poenget.
Now we get plenty more.
Nå får vi mye mer.
Now we get to blow up a school.
Nå får vi sprenge en skole.
Now we get to pull a rabbit out of our hat.
Nå får vi trekke en kanin ut av hatten vår.
Now we get to worry about both.
Nå får vi bekymre oss for begge.
Now we get boy.
Nå vi få gutt.
Now we get to learn about you.
Nå skal vi lære ting om deg.
Now we get to go make a phone call.
Nå må vi ta en telefon.
Now we get to freeze to death.
Nå kan vi fryse ihjel.
Now we get to hear how you could have been a contender?
Når får vi høre hvordan du kunne ha vært en kandidat?
Now we get outta here before he shows up.
Nå skal vi komme oss ut herfra før han kommer.
Now we get lydia.
Nå henter vi lydia.
Yeah, now we get to the real point of the conversation, do not we?
Nå kommer vi til kjernen i denne samtalen, eller hva?
Now we get to terminus and tyreese is not there, it does not
Når vi kommer fram til terminus og tyreese ikke er der betyr det
it all this way this is god 's right and now we get also with smith saying' it 's not only god 's...'
måten dette er guds rett og nå får vi også smith som sier' det er ikke bare guds...' vel,
Now, we get out of here.
Nå stikker vi herfra.
If we make that switch now, we got a lot of explaining to do.
Hvis vi bytter nå, får vi mye å forklare.
Right now, we got an awful lot of money to spend.
Akkurat nå har vi grusomt mye penger å bruke opp.
Now we got a spaceship?
Og nå har vi et romskip?
Now we got a game on.
Nå fikk vi et spill på.
And now we got one?
Og nå har vi ett?
Now we got a show.
Greit, nå har vi et show.
Right now, we got bigger problems.
Akkurat nå, har vi større problemer.

Results: 29, Time: 0.0477

See also


now get in your car
sett deg i bilen lnn i bilen
now get back
kom deg tilbake
now get going
sett i gang nå kommer stikk må du dra
now get lost
forsvinn
now get some rest
få deg litt hvile hvil
now you will get
da får du blir du nå får jo du
get started now
starte begynne sette i gang
get here now
kom hit dra hit
get married now
gifte oss
can get up now
kan komme opp kan reise dere
now i got to get
må jeg skaffe må jeg komme
get in here now
kom hit inn hit
get down here now
komme ned hit
got to get out now
må dra komme deg ut må slutte
you can get out now
du kan komme ut
need to get out now
må ut herfra , må ut herifra
get out of the car now
ut av bllen gå ut av bilen

Word by word translation


now
- nu na na. nådd
we
- vi det
get
- kommer blir ta hente
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More