NOW WE GET IN NORWEGIAN

How to say now we get in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0926

Examples of using Now We Get in a sentence and their translations

And now we get to kick them in the teeth.
Og nå får vi gi dem inn.
Okay, and now we get to eat food.
Ja vel, og nå får vi spise mat.
Now we get along fine.
Nå kommer vi godt overens.
Great, now we get some dramatic criticism.
Flott, nå får vi noe dramatisk kritikk her.

Now we get to it.
Nå kommer vi til det.
Now we get paid equally.
Nå får vi betalt like mye.
Now we get to it.
Nå kommer vi til poenget.
Now we get plenty more.
Nå får vi mye mer.
Now we get to blow up a school.
Nå får vi sprenge en skole.
Now we get to pull a rabbit out of our hat.
Nå får vi trekke en kanin ut av hatten vår.
Now we get to worry about both.
Nå får vi bekymre oss for begge.
Now we get boy.
Nå vi få gutt.
Now we get food late.
Nå får vi mat seint.
Now we get to learn about you.
Nå skal vi lære ting om deg.
Now we get to go make a phone call.
Nå må vi ta en telefon.
Now we get to freeze to death.
Nå kan vi fryse ihjel.
Now we get to hear how you could have been a contender?
Når får vi høre hvordan du kunne ha vært en kandidat?
Now we get outta here before he shows up.
Nå skal vi komme oss ut herfra før han kommer.
Now we get lydia.
Nå henter vi lydia.
Yeah, now we get to the real point of the conversation, don't we?
Nå kommer vi til kjernen i denne samtalen, eller hva?
Now we get to terminus and tyreese isn't there, it doesn't mean he's dead.
Når vi kommer fram til terminus og tyreese ikke er der betyr det ikke at han er død.
Locke started with god made it all this way this is God's right and now we get also with smith saying'it's not only God's...' well, he's
alt på denne måten dette er guds rett og nå får vi også smith som sier'det er ikke bare guds...' vel,
Now, we get out of here.
Nå stikker vi herfra.
If we make that switch now, we got a lot of explaining to do.
Hvis vi bytter nå, får vi mye å forklare.
Right now, we got an awful lot of money to spend.
Akkurat nå har vi grusomt mye penger å bruke opp.
Now we got a spaceship?
Og nå har vi et romskip?
Now we got a game on.
Nå fikk vi et spill på.
And now we got one.
Og nå har vi ett?
Now we got a show.
Greit, nå har vi et show.
Right now, we got bigger problems.
Akkurat nå, har vi større problemer.

Results: 30, Time: 0.0926

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More