OKAY IN NORWEGIAN

Translation of Okay in Norwegian

Results: 18440, Time: 0.314

Examples of using Okay in a sentence and their translations

Ok

( okay , all right , OK )
You are okay, reena.
Du er ok, reena.
Are you okay, sam?
Er du ok, sam?

Bra

( good , well , fine )
You are okay now.
Du er bra nå.
Everything is okay, sir.
Alt er bra, sir.

Det

( it , what )
Okay, first of all, ronon, i am not doubting you.
For det første, ronon, jeg tviler ikke på deg.
Okay, that 's just ridiculous.
Det er bare latterlig.

Okei

( okay , all right , OK )
Okay, i will drive you home.
Okei jeg kjører deg hjem.
Okay, let us say you win, dean and i die.
Okei, la oss si du vinner, dean og jeg dør.

Greit

( all right , okay , fine )
It 's okay, ali.
Det er greit, ali.
It 's okay, michael.
Det er greit, michael.
Other sentence examples
Okay, but he 's not a dog.
Ok, men han er ikke en hund.
Sir, it 's okay, i am with the US coast guard.
Sir, det er okay. jeg er med kystvakten.
It 's okay. but i am.
Det er greit, men jeg.
I am okay, travis.
Jeg er ok, travis.
It 's okay, john.
Det er greit, john.
Okay now, dana?
Bra nå, dana?
Okay, dean, they gave you lunch and pie.
Ok, dean, de ga deg lunsj og pai.
It 's okay. it 's okay, christo.
Det er okay, christo.
Okay or better than me?
Bra eller bedre enn meg?
I am okay, but charlie is dead.
Jeg er okay, men charlie er død.
It 's okay, ellie.
Det er greit, ellie.
Okay, could be a fetide taillader.
Ok. kan være fétide taillader.
I am okay, i think.
Jeg er okay, tror jeg.
You are okay.
Du er bra.
It 's okay, ray.
Det er greit, ray.
Okay, first of all, i was never here and we never spoke.
For det første, jeg var aldri her og vi snakket ikke sammen.
Okay, maybe it is.
Okey, kanskje er det ham.
Kira, i am not okay.
Kira, jeg er ikke ok.
Everything is not okay.
Nei, alt er ikke bra.
Okay, so it 's not a plan.
Okay, så er det ikke en plan.

Results: 18440, Time: 0.314

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More