OKAY AGAIN IN NORWEGIAN

How to say "okay again" in Norwegian

Results: 33200, Time: 0.1035

okay

again
igjen mer atter en gang til nytt

Examples of Okay Again in a Sentence

A sound, a touch, and then i can move again, i am okay again.
En lyd, en berøring... så kan jeg bevege meg igjen. alt er greit igjen.
And it made everything okay again.
Alt ble bra igjen.
Sometimes it doesn't truly feel okay again until there's a kind of counterbalance.
Og av og til føles det ikke virkelig greit igjen før man får en slags motvekt.
I mean, i came in here because we weren't having sex, and i thought that if we could have it, then everything would be okay again, but but now i know why we stopped having sex.
Jeg kom hit fordi vi ikke har sex, og tenkte at om vi kunne ha det så ville alt bli ok igjen.
would been bigger somehow... able to give you... what you needed to be okay again after you got back.
større... i stand til å gi deg... det du trengte for å bli bra igjen da du kom tilbake.
Okay, again.
Ok, igjen.
Okay, okay, let's do it again.
OK, OK, la oss gjøre det igjen.
Don't disappear on me again, okay?
Ikke forsvinn igjen.- greit.
Okay. try again.
Ok, prøv igjen.
Okay. wrong again.
Jeg tok feil igjen.
Okay, do it again, do it again, do it again.
Ok, gjør det igjen, gjøre det igjen, gjøre det igjen.
Okay, we try again.
Da prøver vi igjen.
Okay, look at this letter again.
Se i brevet igjen hva han skriver om kathleen johns.
Okay, i love you again.
Ok, jeg elsker deg igjen.
Okay, i will try again.
Da prøver jeg en gang til.
Okay, just check again, all right?
Javel, bare sjekk igjen, greit?
Okay, I'm gonna pass out again now.
besvimer jeg igjen.
Now we're okay again, yes?
Nå er det bra mellom oss igjen, ikke sant?
But then one day you look up and you're okay again without doctors or drugs or anything else.
Men en dag ser du opp, og du er helt fin igjen uten leger eller medisiner og alt det der.
Won't happen again, okay? okay.
Unnskyld, det skal ikke skje igjen.
At least you and i are okay again.
Men det er bra mellom oss igjen.
Okay. goodbye again.
Adjø igjen.
Pay rent again? Okay?
Vil du betale husleie igjen?
Say it again, okay?
Si det igjen.
Okay, try that again.
Ok, si det igjen.
Okay, I'm ready again.
Ok, da er jeg klar igjen.
Okay, say it again.
Si det igjen.
Okay, make a fist again.
Knytt neven igjen.
Okay, let me try again.
Jeg prøver igjen."Unnskyld, nigel.".
Okay, good seeing you again.
Det var hyggelig å se deg igjen.

Results: 33200, Time: 0.1035

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More