OKAY AGAIN IN NORWEGIAN

Translation of Okay Again in Norwegian

Results: 93456, Time: 0.2709

ok bra det okei i orden

igjen atter en gang til gjenta ny

Examples of using Okay Again in a sentence and their translations

Say it again, okay?
Si det igjen?
Pay rent again? Okay?
Vil du betale husleie igjen?

Bra igjen

And it made everything okay again.
Alt ble bra igjen.
would been bigger somehow... able to give you... what you needed to be okay again after you got back.
større... i stand til å gi deg... det du trengte for å bli bra igjen da du kom tilbake.

Greit igjen

A sound, a touch, and then I can move again, I am okay again.
En lyd, en berøring... Så kan jeg bevege meg igjen. Alt er greit igjen.
Sometimes it does not truly feel okay again until there is a kind of counterbalance.
Og av og til føles det ikke virkelig greit igjen før man får en slags motvekt.
Other sentence examples
Then he would be okay again.
Og så var alt i orden igjen.
Now we are okay again, yes?
Nå er det bra mellom oss igjen, ikke sant?
At least you and I are okay again.
Men det er bra mellom oss igjen.
But then one day you look up and you are okay again without doctors or drugs or anything else.
Men en dag ser du opp, og du er helt fin igjen uten leger eller medisiner og alt det der.
I mean, I came in here because we were not having sex, and I thought that if we could have it, then everything would be okay again, but but now I know why we stopped having sex.
Jeg kom hit fordi vi ikke har sex, og tenkte at om vi kunne ha det så ville alt bli ok igjen.
Come again, okay?
Kom snart tilbake igjen?
Do not run again, okay?
Ikke flykt fra meg?
Okay, okay, let us do it again.
OK, OK, la oss gjøre det igjen.
Okay, again.
Ok, igjen.
Okay, again.
Ok, om igjen.
Okay, again. Again.
Ok, forfra.
Okay. Try again.
Ok, prøv igjen.
Okay. Okay, go again.
Ok, begynn på nytt.
Okay. Wrong again.
Jeg tok feil igjen.
Okay, we try again.
Da prøver vi igjen.
Okay, try that again.
Ok, si det igjen.
Okay, let me try again.
Jeg prøver igjen." Unnskyld, Nigel.".
Okay, I am ready again.
Ok, da er jeg klar igjen.
Okay, I love you again.
Ok, jeg elsker deg igjen.
Okay, I will try again.
Da prøver jeg en gang til.
Okay, let us try this again.
OK, vi prøver igjen.
Okay, Do it again, do it again, do it again.
Ok, gjør det igjen, gjøre det igjen, gjøre det igjen.
Will not happen again, okay? Okay.
Unnskyld, det skal ikke skje igjen.
Okay. Goodbye again.
Adjø igjen.

Results: 93456, Time: 0.2709

Word by word translation


okay
- ok greit bra okay det
again
- igjen mer atter nytt en gang til
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More