Translation of "old" in Norwegian

S Synonyms

Results: 10284, Time: 0.1123

gamle gammel gamie gammei gammelt eldre gammal eldste

Examples of Old in a Sentence

My father, old koller, always used to say.
Faren min, gamle køller, sa alltid.
Where is my old friend MacCready?
Hvor er min gamle venn MacCready?
Here i am, 28 years old, and she still sends me cards.
Jeg er 28 år gammel, og hun sender fortsatt kort.
Two liters for old erik down on the docks.
To iiter tii gamie erik på brygga.
He was very old and depressed.
Han var gammel og deprimert.
I can just hear old pete thornton saying,
Jeg kan høre gamle pete thornton si:.
I'm old school teacher, man.
Jeg er gammei lærer, ikke purk.
Killed that old man and his wife.
Drepte den gamie mannen og kona hans.
Ali is almost 40 years old.
Ali er nesten 40 år gammel.
Who says old ladies can't drive?
Hvem sier gamle damer ikke kan kjøre.
Yeah. yeesh, how old is this ship?
Hvor gammelt er dette skipet?
Harold reid, 25 years old.
Harold reid. 25 år gammel.
Where is old Shitler?
Hvor er gamle Shitler?
How old do you figure she is?
Hvor gammei tror du hun er?
The same old why!
Det samme gamie hvorfor!
We're all getting old, amigo.
Alle blir eldre, amigo.
So, how old are you really?- 17.
Hvor gammei er du?
Raj patel, 31 years old.
Raj patel, 31 år gammel.
All right, old man.
Vei, gamie mann.
My old pal peter bryce.
Min gamle venn peter bryce.
It's as old as the crucifixion.
Det er gammelt som korsfestelsen.
How old are you?
Hvor gammei er du?
Who was that old lady waving to you earlier?
Hvem var den eldre damen som vinket til deg?
I am not nine years old anymore, dad.
Jeg er ikke ni år gammel lenger.
Too old to challenge authority... however evil.
For gammal til å trosse de mektige, hvor onde de enn er.
All families are old, sam.
Alle familier er gamle, sam.
So how old is the scar?
Hvor gammelt er arret?
Let old trixie sit up front with her big tits.
La gamie trixie sitte foran med puppesteiiet sitt.
A game as old as time.
Verdens eldste lek.
I never got around to telling him the picture was eight years old.
Jeg fikk aldri fortalt at bildet var åtte år gammelt.

Results: 10284, Time: 0.1123

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "old"


big
elderly
ancient
major
larger
greater
senior
wider
geriatric
stale
former
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Old" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More