ON THE MOVE IN NORWEGIAN

How to say "on the move" in Norwegian

S Synonyms

Results: 129, Time: 0.4505

Click norwegian translation to filter results
i bevegelse på farten på vei beveger seg rører på seg i gang på flukt flytter på seg forflytter seg

Examples of using "On The Move" in a sentence and their translations

He's on the move.
Han er i bevegelse.
Always on the move, always wanting to go somewhere.
Alltid på farten, vil alltid reise et sted.
She's on the move.
Hun er i bevegelse.
Crowley is on the move.
Crowley er på vei.
Always on the move.
Alltid i bevegelse.
SUV on the move.
SUV på farten.
We're on the move.
Vi er på farten.
Phoenix on the move.
Phoenix beveger seg.
The japs are on the move.
Japsene er på vei.
Everything is on the move.
Alt er i bevegelse.
They're on the move.
De er i bevegelse.
They're on the move.
Always on the move, but going nowhere fast.".
Alltid på farten, men kommer seg aldri noe sted.".
She's on the move.
Hun beveger seg.
Beach boy's on the move.
Surfegutten er på vei.
They're on the move in what?
De er på farten i hva?
He's on the move. He's on the move.
Han er i bevegelse.
He's on the move, headed southbound on the ridge-line.
Han beveger seg sørover langs åsen.
Red's on the move.
Rød er på vei.
We are already on the move.
Aksjonen er i gang.
Rossler's on the move.
Rossler rører på seg.
They're on the move.
De er i gang.
We are on the move and preparing to fire.
Vi er i bevegelse og gjør oss klare til å skyte.
Target on the move.
Målskiven rører på seg.
Our boy is on the move again.
Vår gutt er på farten igjen.
Lon Scott's on the move.
Lon scott beveger seg.
Top floor! We're on the move!
Vi er på vei!
Bag man is on the move.
Veskemannen er på flukt.
Bogey on the move.
Fiende på flukt.
I believe... that XIII might already be on the move.
Jeg tror at XIII allerede er i gang.

Results: 129, Time: 0.4505

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More