ON THE SCENE IN NORWEGIAN

How to say on the scene in Norwegian

S Synonyms

Results: 68, Time: 0.0595

English-norwegian dictionary

Examples of using On The Scene in a sentence and their translations

Cordell died on the scene, and gloria lived just long enough.
Cordell døde på åstedet og gloria levde akkurat lenge nok.
What's your trouble? I'm first on the scene, got no victim.
Jeg er først på åstedet, har ingen ofre.
Rescue crew's still on the scene, along with FBI agents and technicians.
Redningsmannskapet er på stedet sammen med fbl og teknikerne.
Rigger wade coley was on the scene when the accident happened.
Riggarbeider wade coley var på åstedet da hendelsen inntraff.
Detective's on the scene.
Etteforsker på stedet.
I would been on the scene a few times with people who would say:.
Jeg hadde vært på scenen noen ganger med folk som sa:.
Breaking news, we're going live to catherine james on the scene.
Breaking news, skal vi levende til catherine james på scenen.
The press was on the scene before the police were.
Pressen var på åstedet før politiet.
Second unit on the scene.
Andre patrulje på plass.
Anderson's on the scene.
Anderson er på stedet.
Yeah, by the first uniforms on the scene.
Ja. av de første på åstedet. den var registrert på hauser.
I'm being told that all available officers are now on the scene.
Jeg blir fortalt at alle tilgjengelige offiserer er nå på scenen.
I keeps it clean when Montgomery's on the scene.
Full gass, earl montgomery er på plass.
Almost everyone was treated on the scene, but.
Nesten alle ble behandlet på stedet, men.
Squads of soldiers are on the scene.
Grupper av soldater er på åstedet.
FD was on the scene.
Brannvesenet var på stedet.
The paymon family wasn't killed on the scene like the news said.
Den paymon familien ble ikke drept på scenen som nyhetene sa.
Uniformed officers on the scene.
Det er politibetjenter på plass.
Hong kong reporter is live on the scene.
Vår hongkongkorrespondent er på plass.
Alan sykes, back on the scene.
Alan sykes, tilbake på åstedet.
Dead on the scene.
Død på stedet.
There's an officer dead on the scene.
En fullmektig er død på åstedet.
Military aircraft are on the scene.
Militærfly er på stedet.
Well, he was the only one on the scene.
Han var den eneste på åstedet.
The soldiers were then tragically killed on the scene and falsely painted as traitors.
Soldatene ble så drept på stedet og feilaktig stemplet som forrædere.
First one on the scene gets paid.
Først på stedet får betalt.
We still found arrows on the scene.
Vi fant da piler på åstedet.
We're first on the scene.
Vi er først på stedet.
Eighty-five to patrol supervisor on the scene.- 10-4.
Rapporter til patruljesjef på åstedet.
I was amongst the first on the scene.
Jeg var en av de første på stedet.

Results: 68, Time: 0.0595

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More