ON THE THRONE IN NORWEGIAN

How to say on the throne in Norwegian

S Synonyms

Results: 74, Time: 0.1407

Examples of using On The Throne in a sentence and their translations

King Edward's on the throne It's the age of men.
Kong edward er på tronen det er mannens tid.
You will have to sit on the throne while I'm away.
Du må sitte på tronen mens jeg er borte.
Your son will not sit long on the throne, i swear it.
Din sønn vil ikke sitte lenge på tronen, det sverger jeg på.
And a favor for a favor keeps you on the throne.
Tjenester og gjentjenester holder deg på tronen.

The most Merciful; on the throne he settled.
Den barmhjertige sitter i ro på tronen.
I promise i will fetch you back to england and put you on the throne.
Jeg skal hente deg hjem og sette deg på tronen.
Get on the throne.
Sett deg på tronen.
You're spending like you're on the throne.
Du bruker penger som om du satt på tronen.
If we do not pay him, he will put cleopatra on the throne.
Betaler vi ikke, setter han kleopatra på tronen.

A true artistic soul on the throne.
En ekte kunstnerisk sjel på tronen.
The most Merciful; on the throne he settled.
Den barmhjertige sitter i ro på tronen.
I would give my life to see a stuart back on the throne.
Jeg ville gitt mitt liv for å se en stuart på tronen.
Have a seat on the throne.
Gå og sett deg på tronen.
If you want to stay on the throne, yes.
Ja, om du ønsker å forbli på tronen.
She faces fierce and immediate threats from those who want a man on the throne.
Hun trues av de som vil ha en mann på trona.
The compassionate on the throne is established.
Den barmhjertige sitter i ro på tronen.
The compassionate on the throne is established.
Den barmhjertige sitter i ro på tronen.
Our dearest friend banished, loki on the throne,
Vår beste venn er forvist, loke sitter på tronen,-.
That puts viktor on the throne.
Da blir viktor konge.
Someday you will sit on the throne and the truth will be what you make it.
En dag vil du sitte på tronen, og sannheten er det du sier.
If you want to sit on the throne your ancestors built, you must win it.
Hvis du ønsker å sitte på tronen din forfedrene bygget, må du vinne den.
Seeing as it's his grandson's ass on the throne, i imagine he will forgive that debt.
Og siden det er hans barnebarn på tronen, vil jeg anta at han tilgir den gjelden.
To put the impostor prince on the throne and rule the 4th kingdom yourself.
Å sette den falske prinsen på tronen og selv herske over det fjerde rike.
Now, i knew he would be king of england and i would put him on the throne.
Han skulle bli konge av england, og jeg skulle sette ham på tronen.
Elizabeth, there's not room for you and god on the throne of your heart.
Elizabeth, det er ikke plass til deg og gud på tronen i ditt hjerte.
I can see you sitting on the throne dispensing the wisdom of men, zombies, and all a that will come after men.
Jeg kan se deg sittende på en trone og dele ut visdom til mennesker, zombier, og alle de som vil komme etter menneskene.
I can see you sitting on the throne dispensing the wisdom of men, zombies, and all that will come after men.
Jeg kan se deg sittende på en trone og dele ut visdom til mennesker, zombier, og alt som kommer etter menneskene.
For more than 20 years, my uncle has been on the throne as regent preparing me to rule.
Onkel har sittet på tronen i 20 år i påvente av at jeg overtar.
This is the money to bring troops from europe to keep maximilian on the throne.
Pengene skal bringe tropper fra europa for a holde maximilian pa tronen.
Immediately i was in the spirit. behold, there was a throne set in heaven, and one sitting on the throne.
Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen.

Results: 74, Time: 0.1407

SEE ALSO

See also


SYNONYMS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More