ON THE WAY HOME IN NORWEGIAN

How to say on the way home in Norwegian

S Synonyms

Results: 103, Time: 0.0475

English-norwegian dictionary

Examples of using On The Way Home in a sentence and their translations

I drop by on the way home.
Jeg stikker innom på vei hjem.
Louise made an interesting observation on the way home the other night.
Louise sa noe interessant på vei hjem den kvelden.
Maybe we can stop at the park on the way home and play catch.
Kanskje vi kan stoppe i parken på hjemveien for å spille litt.
But then, on the way home charles was there.
Men så, på hjemveien... var charles der.
I got soaked on the way home.
Jeg ble klissvåt på vei hjem.
I will stop somewhere on the way home.
Jeg fikser det på veien hjem.
And at least it happened on the way home.
Og det skjedde i det minste på hjemveien.
And then, in the car on the way home we were both so tired.
Og i bilen på veien hjem var vi begge så trette.
It's also on the way home.
Det er også på vei hjem.
I shop on the way home.
Jeg handler på vei hjem.
I will pick it up on the way home.
Jeg henter det på veien hjem.
Don't get lost on the way home.
Ikke kjør deg vill på hjemveien.
He's on the way home.
Han er på vei hjem.
Look, we will pick him up on the way home.
Vi henter ham på hjemveien.
I ate on the way home.
Jeg spiste på veien hjem.
I'm on the way home.
Jeg er på vei hjem nå.
We thought we would get an ice-cream on the way home.
Vi tenkte å kjøpe is på hjemveien.
Maybe on the way home, honey.
Kanskje på veien hjem, skatt.
Loo and i talked on the way home.
Loo og jeg snakket sammen på vei hjem.
I threw it out the window on the way home, ese.
Jeg kastet den ut gjennom vinduet på veien hjem.
I will get you a jamba juice on the way home.
Jeg kjøper en jamba juice til deg på hjemveien.
I will go past forensic medicine on the way home.
Jeg drar forbi rettsmedisinsk på vei hjem.
On the way home, he didn't say a single word.
Han sa ikke et pip på veien hjem.
That's me and three others round trip, plus smurfette on the way home.
Meg og tre andre tur-retur, og smurfeline på hjemveien.
What? on the way home.
Jeg var i en ulykke på veien hjem.
Lifted from your purse on the way home.
Tok den fra vesken din på hjemveien.
I shit my pants on the way home.
Jeg skjeit i buksen min på vei hjem.
Ok, i will grab some on the way home.
Greit, jeg kjøper med noe på veien hjem.
I killed a man on the way home.
Jeg drepte en mann på vei hjem.
Uh, on the way home we decide to split up.
På veien hjem delte vi oss.

Results: 103, Time: 0.0475

"On the way home" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More