ONE IN NORWEGIAN

How to say "one" in Norwegian

S Synonyms

Results: 30292, Time: 0.1031

Click norwegian translation to filter results
én ett den den ene ene er et èn bare én en av dem det ene

Examples of using "One" in a sentence and their translations

Développé one, two. effacé three and four.
Develloppé, én, to, effacé, tre og fire.
She has one, two, a third ostium!
Hun har én, to... et tredje ostium!
One or two of them.
Ett eller to av dem.
You're the smart one.
Du er den smarte.
And i was one of them.
Og jeg var én av dem.
I'm not saying one word, mary.
Jeg sier ikke ett ord, mary.
I focus on that one flaw until I'm not attracted anymore.
Jeg fokuserer på den ene feilen inntil jeg ikke er tiltrukket lenger.
And one, and two, and.
Og én og to og.
I am one with god.
Jeg er ett med gud.
And that one woman is alexis Menetti!
Og den kvinnen er: alexis Menetti!
One says 100, maybe 200.
Den ene sier 100, kanskje 200.
Now i have one for you.
Nå har jeg ett for deg.
He's the first one. the first vampire?
Han var den første vampyren.
One film-coated tablet contains 145 mg of fenofibrate and 20 mg of simvastatin.
Én tablett, filmdrasjert inneholder 145 mg fenofibrat og 20 mg simvastatin.
Isn't that one guy called mikael or something?
Heter ikke han ene mikael eller noe sånt?
Only one man i can trust.
Det er bare en mann jeg kan stole på.
One film-coated tablet of levetiracetam ratiopharm 1000 mg contains 1000 mg levetiracetam.
Én filmdrasjert tablett levetiracetam ratiopharm 1000 mg inneholder 1000 mg levetiracetam.
One only i can see, because I'm a grimm.
Den ene kan bare jeg se, fordi jeg er en grimm.
You're the strong one.
Du er den sterke.
And maybe one won't die.
Og kanskje ett ikke dør.
I would rather feel one way or the other.
Jeg vil føle det ene eller det andre.
One of them was italian.
Et av dem var italiensk.
I'm the smart one in the family.
Jeg er den smarte i familien.
So i have one thing on him.
Så jeg har denne ene tingen på han.
It was one second of my life that i can't take back.
Det var ett sekund av livet mitt jeg ikke kan ta tilbake.
And here's one from 1949.
Og her er en fra 1949.
It was him or me, one or the other.
Det var han eller jeg, den ene eller den andre.
One ml contains 50 mg of d-sorbitol.
Én ml inneholder 50 mg d-sorbitol.
So scylla isn't one card, it's six.
Så scylla er ikke ett kort,- det er seks.
Son, he ain't going to survive one round.
Han overlever ikke èn runde, gutt.

Results: 30292, Time: 0.1031

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "one"


are
not
when
unique
where
thing
how
will
person
become
initial
time
just
mode
would
does
only
to each
single
either
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More