ONE OF IN NORWEGIAN

How to say "one of" in Norwegian

Results: 11091, Time: 0.216

en av én av den ene av av de et av ett av ei av av dem

Examples of One Of in a Sentence

You're one of them, aren't you?
Du er ikke en av de, er du?
And one of them was my daughter.
Og en av dem var datteren min.
Only one of us has a parachute.
Bare én av oss har fallskjerm.
Now i know who one of the murderers is.
Nå vet jeg hvem den ene av morderne er.
Only one of them.
Bare én av dem.
I'm not one of your soldiers.
Jeg er ikke en av soldatene dine.
Are you one of the 15 stolen puppies?
Er dere av de 15 stjålne valpene?
I had one of my episodes.
Jeg hadde en av episodene mine.
There's one of them.
Der er den ene av dem!
Well, I'm one of them.
Jeg er én av dem.
Each one of your 1,342 cows is insured at full-market value?
Hver av de 1342 kyrne er forsikret til full markedspris?
I'm glad one of us is happy.
Det er jo bra at den ene av oss er fornøyd, iallfall.
I am one of the Vuvalini!
Jeg er en av Vuvaliniene!
Yes. and one of them is that they're dead!
Ja, og én av dem er at de er døde.
BAPCO, one of your companies.
BAPCO, et av dine selskaper.
It's from one of their swords.
Det er fra et av deres sverd.
Saffrow was one of the wisest camels in all syria.
Saffravaren av de klokeste kamelenei helesyria.
This is one of them right here.
Her er ett av dem.
Here's one of them.
Her er den ene av dem.
Carlos was one of us.
Carlos var én av oss.
Smitty, one of the passengers is sick.
Smitty, en av passasjerene er syk.
I saw one of them.
Jeg så én av de.
Was it one of the little'uns?
Var det ei av de små?
You can borrow one of my halstons.
Du kan låne en av halston-kjolene mine.
Conjunctivalisation is one of the most important symptoms of LSCD.
Konjunktivalisering er et av de viktigste symptomene på LSCD.
We actually did find a partial on one of the casings in the magazine.
Vi faktisk fant en delvis på den ene av foringsrør i bladet.
You're about to be one of the first audiences to see suicide squad.
De blir av de første som får se suicide squad.
It's just one of my two hidden talents.
Det er ett av mine to talenter.
One of the black girls didn't come round when you got in?
Kom ikke ei av de svarte jentene da du kom hit?
And forgive my father—he was one of the misguided.
Tilgi min far! han var av de villfarende.

Results: 11091, Time: 0.216

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More