OPEN YOUR MOUTH IN NORWEGIAN

How to say open your mouth in Norwegian

S Synonyms

Results: 71, Time: 0.0741

English-norwegian dictionary

Examples of using Open Your Mouth in a sentence and their translations

You can't open your mouth.
Man kan ikke åpne munnen her.
Open your mouth, please.
You can open your mouth, or i can open it for you.
Du kan åpne munnen, eller jeg kan åpne den for deg.
I said open your mouth, guitar man!
Jeg sa åpne munnen, gitarmann!
Open your mouth.
You would better open your mouth and say something, cretin, or I'm leaving.
Du bør åpne kjeften og si noe ellers drar jeg.
Open your mouth, nigger.
You don't open your mouth.
Du klarer ikke åpne kjeften.
Shut up, open your mouth, tilt your head back.
Hold kjeft, åpne munnen, legg hodet tilbake.
I need you to open your mouth.
Nå må du gape.
You open your mouth before you think.
Du åpner munnen før du tenker.
Open your mouth, curve.
Lukk opp munnen, curve.
You should open your mouth a little wider when you speak.
Du burde åpne munnen mer når du snakker.
Hey! is it so bloody difficult to open your mouth?
Har du problemer med å åpne kjeften?
Every time you open your mouth, you give away our position.
Hver gang du åpner munnen, viser du hvor vi er.
You can open your mouth to say yes.
Du kan åpne munnen for å si ja.
Open your mouth. Wide!
You open your mouth, and the damage just spills right out.
Du åpner munnen, og skaden er skjedd. marty kaan. managementkonsulent.
Open your mouth.
Vennligst åpne munnen.
Open your mouth for me please.
Lukk opp munnen, er du snill.
Don't open your mouth to eat other people's bread.".
Ikke åpne munnen for å spise brødet til andre.".
Why is it always a knife fight every single time you open your mouth?
Hvorfor kommer det alltid et angrep hver gang du åpner munnen?
You appear intelligent, but when you open your mouth, the effect is spoiled.
Du virker intelligent, helt til du åpner munnen.
Open your mouth, guitar man.
Åpne munnen, gitarmann.
Open your mouth, Spartacus!
Åpne munnen, Spartacus!
Open your mouth, anne.
Åpne munnen, anne.
Come on, open your mouth.
Sånn ja, åpne munnen.
Could you open your mouth, please.
Vær så snill og åpne munnen.
Open your mouth, george.
Åpne munnen, george.
Open your mouth and answer me.
Åpne munnen og svar meg.

Results: 71, Time: 0.0741

SYNONYMS

S Synonyms of "open your mouth"


"Open your mouth" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More