OUR IN NORWEGIAN

How to say "our" in Norwegian

S Synonyms

Results: 52248, Time: 0.0538

Click norwegian translation to filter results
vår våre vårt

Examples of using "Our" in a sentence and their translations

He was our captain.
Han var vår kaptein.
And we sent moses, with our clear(Signs) and an authority manifest,
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
And our dog, leon.
Og hunden vår, leon.
He's our son, albert.
Han er sønnen vår, albert.
It's our house.
Det er vårt hus.
And we sent moses with our signs, and a manifest authority,
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
And we sent moses with our signs, and a manifest authority,
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
Travis, he was our compass, and he.
Travis var kompasset vårt, og han.
But not our world.
Men ikke vår verden.
She's our lena.
Hun er vår lena.
And our friendship.
Og vårt vennskap.
And we sent moses with our signs and a clear mandate.
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
It is our house.
Det er vårt hus.
And our claire.
Og vår claire.
And we sent moses, with our clear(Signs) and an authority manifest,
Og vi sendte moses med våre tegn og en klar fullmakt.
He is our shield.
Han er vårt skjold.
Our Yurka!
Vår Yurka!
They are our sons and daughters.
De er våre sønner og døtre.
And our daughter nina.
Og dattera vår, nina.
It's our life, jack.
Det er vårt liv, jack.
She is our eyes and ears!
Hun er våre øyne og ører.
Or our families.
Eller våre familier.
And our daughter.
Og datteren vår.
She killed our hope, scott.
Hun drepte håpet vårt, scott.
They're our allies, garak.
De er våre allierte, garak.
Our country was new.
Vårt land var nytt.
He was our son.
Han var sønnen vår.
And our women.
Og våre kvinner.
Our rosie.
Vår rosie.
It's our house.
Det er huset vårt.

Results: 52248, Time: 0.0538

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "our"


take
commodity
kept
care
springtime
persist
heed
spring
last
goods
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More