OUR PLAN IN NORWEGIAN

How to say our plan in Norwegian

Results: 95, Time: 0.0688

Examples of using Our Plan in a sentence and their translations

I think our plan.
Jeg tror planen vår.
Quizs problem with our plan est was not involved pole.
Problemet med planen vår er, at polo ikke er involvert i den.
If our plan works, you're sure you know your part?
Om vår plan virker, vet du da hva du skal gjøre?
I like our plan better.
Jeg liker vår plan bedre.

So what's our plan in the morning with Lexi?
Så hva er planen vår i morgen for Lexi?
The centerpiece of our plan!
Firmaet som er sentralt i planene våre!
Do they know our plan?
Kjenner de planene våre?
This is our plan, and it requires you to cause a diversion.
Dette er vår plan, og dere må skape avledningen.
What's our plan, Tom?
Hva er planen vår, Tom?

Your majesty has seen through our plan.
Deres majestet har gjennomskuet vår plan.
There's no place for you in our plan, sir.
Det er ikke pass til dem i planene våre.
This is our plan.
Dette er planen vår.
This is your dream and this is our plan.
Det er din drøm, vår plan.
Perhaps our plan is.
Kanskje planen vår er.
So you agree with our plan?
Så du er enig i vår plan?
Your other daughter, kara danvers, just unleashed an article online, exposing our plan.
Datteren din kara danvers avslørte planen vår på nettet.
Our plan was that we would stick around for another month and play it safe.
Vår plan var å bli en måned lenger og spille det trygt.
Let's get inside before this wyatt earp ruins our plan.
Vi går inn før denne wyatt earp ødelegger planen vår.
Maybe we better rethink our plan.
Kanskje vi bør revurdere vår plan.
You just heard our plan.
Du har akkurat hørt planen vår.
Our plan for hungary comes 100 years too early, or 1000.
Vår plan for ungarn kommer 1 00 år for tidlig, eller 1 000.
It was part of our plan.
Dette var del av planen vår.
If those women were indeed his victims, now he knows our plan.
Hvis de var ofrene hans, kjenner han til planen vår.
Okay, what's our plan B?
Ok, hva er vår plan B?
That weather girl is ruining our plan.
At været jenta er ødelegger vår plan.
If quentin leaves the boat, sam, our plan is in serious trouble.
Hvis quentin drar fra båten, er planen vår i trøbbel.
I led them back to my house when our plan went wrong.
Jeg førte dem tilbake til mitt hus da planen vår slo feil.
Which is why I'm cutting you in on our plan for Chester's mill.
Derfor innlemmer jeg deg i vår plan for chester's.
Lieutenant paris is, in fact, part of our plan.
Paris er en del av planen vår.
You can read about our plan.
Du kan lese om vår plan.

Results: 95, Time: 0.0688

"Our plan" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More