OUTS IN NORWEGIAN

How to say "outs" in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1212

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Outs" in a sentence and their translations

Double play, three outs!
Double play, tre outs!- Hæ?
Yes! three outs. I'm up.
Ja, tre outs, det er min tur.
Two outs!
To outs!
Yeah, two outs!
Ja, to outs!
I know all the ins and outs.
Jeg kjenner det ut og inn.
She knows all the ins and outs.
Hun kjenner saken ut og inn.
Two outs.
To ute.
Two outs and the benchwarmers hanging on, 6-5.
To ute og benkesliterne henger med på 6-5.
Carlos, we need tres more outs to go into extra innings.
Carlos, vi trenger tre til ute for å få ekstra omganger.
Call outs on their way to hall.
De rykker ut til rådhuset.
Gonna be two outs!
Skal bli to ute!
We got two outs.
Vi har to ute.
The guards wear security bands to control their ins and outs.
Vaktene går med armbånd som registrerer når de kommer og går.
And fewer than two outs, the batter hits a high fly...".
Og færre enn to outs, røren treffer en høy fly...".
But our real killer... he knows the ins and outs of a body, and he usually takes part of the victims with him.
Men vår rette morder, han kjenner kroppen inn og ut, og bruker å ta noe av offeret med seg.
He knew the ins and outs of strange and exotic adventure, backwards and forwards.
Han kjente inn og ut på underlig og eksotisk eventyr, frem og tilbake.
It was the bottom of the last inning up two, two on, two outs.
Det var i slutten av siste inning... to oppe, to inne, to ute.
Mean data shown for convenience, categorical analysis performed using van elteren test ITT: Intent-To-Treat; RDO: retrieved drop Outs; LOCF: last observation carried forward.
Av praktiske hensyn er gjennomsnittsdata vist, kategorisk analyse er foretatt vha. van elteren-test ITT:”Intent-To-Treat”; RDO:”Retrieved drop Outs”; LOCF:”Last observation carried Forward”.
Mean data shown for convenience, categorical analysis performed using van elteren test ITT: Intent-To-Treat; RDO: retrieved drop Outs; LOCF: last observation carried forward.
Av praktiske hensyn er gjennomsnittsdata vist, kategorisk analyse er foretatt vha. van elteren-test ITT:”Intent-To-Treat”; RDO:”Retrieved drop Outs”; LOCF:”Last observation carried Forward”.
We will look out for you.
Vi tar hånd om deg.
You're out of ammo.
Du er fri for ammunisjon.
She's out with andrew.
Hun er ute med andrew.
So, i took her out a few more times.
Jeg gikk ut med henne igjen.
His patience usually beats out my more aggressive strategy.
Tålmodigheten hans pleier vanligvis å slå mine aggressive strategier.
I might have come out without the answers.
Jeg er kanskje kommet av gårde uten svarene.
After lights out, the orderlies play cards in here.
Etter at lyses slokkes, spiller sykepleierne kort her inne.
Norrie, we are gonna figure this out.
Vi må finne utav dette, norrie.
I'm out of bullets.
Jeg er tom for kuler.
Let's find out.
La oss finne ut av det.
They let you out early or what?
Fikk du komme ut tidligere?

Results: 30, Time: 0.1212

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "outs"


goings
outputs
exits
exhaust
departures
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Outs" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More