OUTSIDE IN NORWEGIAN

How to say "outside" in Norwegian

Results: 3983, Time: 0.4485

utenfor ut ute utsiden utsida

Examples of Outside in a Sentence

Outside Gregorvitch's wand shop.
Utenfor gregorvitch tryllestav butikk.
We can't go outside and we can't stay here.
Vi kan ikke gå ut, og vi kan ikke bli her.
From the man outside in the car.
Fra mannen utenfor i bilen.
And i walked outside, and i prayed.
Og jeg gikk ut, og ba.
Why was he outside and they in?
Hvorfor var han ute og de inne?
He's outside your apartment. What?
Han er utenfor leiligheten din.
She's waiting outside in the car.
Hun venter ute i bilen.
Tanya vanderpoel, outside lashkar gah, afghanistan,
Tanya vanderpoel, utenfor lashkar gah i afghanistan,
Drag your friend outside and take him to the hospital.
Dra vennen din ut og kjør ham til sykehuset.
The logbook outside says that krantz had one visitor yesterday.
I loggboken på utsiden står det at krantz hadde en besøkende i går.
Are those sounds coming from outside or in the basement?
Kommer disse lydene fra utsiden eller fra kjelleren?
Was it outside bergen you found it?
Var det utenfor bergen du fant det?
Fella outside said there's no room.
En kar på utsida sa at det ikke var noen plass.
I will go outside and see what it is.".
Jeg går ut og ser hva det er.".
It's cold outside, paulie.
Det er kaldt ute, paulie.
My children are outside.
Barna mine er utenfor.
I will come outside and talk, but not inside.
Jeg kommer ut og snakker, men ikke inne.
She and you are both outside and you give her the money.
Dere er begge ute, og du gir henne pengene.
I'm telling you, we can get to it from outside.
Jeg sier deg, vi kan få til det fra utsiden.
Outside shot, lucius.
Skudd på utsida, lucius.
There's nothing for me outside of this place.
Det er ingenting for meg på utsiden.
Ali baba is outside.
Ali baba er utenfor.
Jack, he's climbing up outside there.
Jack, han klatrer opp på utsida der!
It is lovely outside today, isn't it?
Det er nydelig ute i dag, er det ikke?
Well, I'm gonna go outside and help dad with carla.
Jeg skal gå ut og hjelpe pappa med carla.
Well, i got your boat outside with my team.
Jeg har båten din på utsiden med teamet mitt.
Have you been outside the hotel?
Har du vært utenfor hotellet?
Zowie's goin' outside, and you are grounded.
Zowie skal ut, og du har husarrest.
And i will meet you outside, in front of the house, okay?
Jeg møter deg ute, foran huset, ok?
I'm gonna go outside and see if i can find karen.
Jeg går ut og ser om jeg finner karen.

Results: 3983, Time: 0.4485

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Outside" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More