OUTSIDE ALL NIGHT IN NORWEGIAN

How to say "outside all night" in Norwegian

S Synonyms

Results: 263761, Time: 0.1739

Click norwegian translation to filter results
outside all
utenfor hele


Examples of using "Outside All Night" in a sentence and their translations

You know, there was a surveillance van parked outside all night.
Det sto en overvåkningsbil parkert utenfor hele natten.
Why were you outside all night?
Du har sittet der ute hele kvelden.
You might be outside all night.
Dere må kanskje være ute i natt.
We have got an officer outside who will stay here all night.
Jeg har en betjent utenfor som blir her hele natten.
There will be someone outside your room all night if you need anything.
Noen er på plass utenfor rommet hele natten, hvis du trenger noe.
There will be a man outside on guard duty all night.
Vi har en mann utenfor hele natten.
What if this car was parked outside major's all night, and i wanted to find out who the nasty ho was who owned it.
Hva om bilen sto utenfor hos major hele natten, og jeg ville finne ut av hvilken kjerring som eide den?
Also, if you do not come out tonight, i will stand outside your bedroom window all night doing this.
Hvis du ikke blir med på byen, gjør jeg sånn hele natta.
They're all outside.
De er utenfor aiie sammen.
I was outside all morning.
Jeg var ute hele morgenen.
Outside, all of you.
Ut, alle sammen.
And all night.
Og hele natta.
Night, all.
God natt, dere.
All night long.
Hele natta lang.
Smoke all night.
Røyk hele natta!
All night bowling.
Bowling hele natten.
All night long?
I hele natt?
Cried all night.
Gråt heie natten.
Nightmares all night!
Mareritt hele natta!
Not all night.
Ikke hele kvelden.
All right, it's been a long, exhausting night for all of us but we just got word from outside.
Det har vært en lang og utmattende natt for oss alle, men vi har akkurat fått en beskjed fra utsiden.
There was a dog barking outside my window all last night.
En hund stod og bjeffet utenfor vinduet mitt i går natt.
I could park outside for the night.
Jeg kan holde vakt utenfor i natt.
Outside, is it day or night?'.
Er det dag eller natt utenfor?
She stole a car outside of columbus last night.
Hun stjal en bil utenfor columbus i går kveld.
I hear him outside my door at night.
Jeg hører ham utenfor døren min om natten.
He puts the car outside the restaurant every night.
Han setter bilen utenfor restauranten hver kveld.
Varga was outside the night the family disappeared.
Varga var utenfor den kvelden familien forsvant.
Walsh's car parked outside the keating house that night.
Et vitne sa han så mr walshs bil parkert utenfor keatings hus den natten.
Even with all them outside?
Tross alle de der utenfor?

Results: 263761, Time: 0.1739

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "outside all night"


out all night
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More