OWN IN NORWEGIAN

Translation of Own in Norwegian

Results: 13734, Time: 0.0808

Own
egen selv eie alene eier eget egne eide

Examples of using Own in a sentence and their translations

You have your own son now.
Du har din egen sønn nå.
I own a restaurant in barcelona.
Jeg eier en restaurant i barcelona.
My own 38-23-38.
Min egen 38-23-38.
We own the hybrids, and we build the rockets.
Vi eier hybridene, og vi bygger rakettene.
We make our own demons.
Vi skaper selv våre demoner.
We will have our own private revolution, andrea.
Vi har vår egen private revolusjon... andrea.
It was from first to last the king 's own project.
Det var kongens prosjekt alene, fra begynnelsen til slutten.
Tied me own boots once last week.
Jeg knyttet støvlene selv i forrige uke.
You own a wife and two children.
Du eier en kone og to barn.
I am my own man now.
Jeg er min egen mann nå.
And my own home.
Og mitt eget hjem.
You own me, doc!
Du eier meg, doc!
We are on our own now.
Nå er vi alene.
No, i come here on me own.
Nei, jeg kom hit selv.
With my own family.
Med min egen familie.
I have my own office now.
Jeg har mitt eget kontor nå.
I gotta do this on my own.
Takk, men dette må jeg gjøre alene.
I can not keep it mom 's sake, but for my own.
Jeg kan ikke drive den for moren min, men for meg selv.
With our own eyes.
Med våre egne øyne.
Not my own daughter.
Ikke min egen datter.
Now you also own his enmity.
eier du også hans fiendskap.
I have, connected you, to a network of my own creation.
Jeg har koblet deg til et nettverk jeg har skapt selv.
You tried to own somebody until they hated you?
Prøver du å eie noen til de hater deg?
General huerta, i do not shoot my own people.
General huerta, jeg skyter ikke mine egne folk.
Your life is not your own.
Ditt liv er ikke ditt alene.
They own this house and an apartment in the city.
De eier dette huset og en leilighet i byen.
My own child.
Mitt eget barn.
I will find my own boat.
Jeg finner min egen båt.
You have your own home and wife and child.
Du har ditt eget hjem, og kone og barn.
Including bryan 's, toni 's, my own.
Inkluder bryan, toni, meg selv.

Results: 13734, Time: 0.0808

S Synonyms of "own"


by myself
by yourself
for yourself
for myself
by himself
by herself
for himself
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More