PAIN IN NORWEGIAN

How to say "pain" in Norwegian

Results: 5531, Time: 0.2348


Examples of Pain in a Sentence

A city of pain under our feet.
En by av smerte under føttene våre.
I'm in pain, I'm wet... and I'm still hysterical.
Jeg har det vondt, jeg er våt og jeg er hysterisk!
But pain... is a beautiful thing.
Men smerte... er vakkert.
I have experienced pain and loss you cannot even begin to.
Jeg har opplevd smerte og tap som du ikke engang.
It hurts here. i have pain here.
Jeg har vondt her.
We have be keeping her pretty sedated on pain medication.
Vi har få holde henne ganske bedøvet på smertestillende medikamenter.
I'm just glad she's not in any pain.
Jeg er bare glad for at hun ikke har vondt.
Only use pecfent nasal spray if you are using other opioid pain medicine on a daily basis.
Bruk pecfent nesespray kun hvis du bruker andre smertestillende opioidmedisiner daglig.
Slowly and in pain.
Langsomt og smertefullt.
Irritability pain at the injection site.
Irritabilitet smerte på injeksjonsstedet.
You're in pain.
Du har vondt.
Now you're gonna die with pain.
Nå skal du dø smertefullt.
I have given a name to my pain and it is batman.
Jeg har gitt navn til min smerte... og det er batman.
Detective, your daughter must be in great pain.
Datteren din lider mye, betjent.
Just a little pain.
Bare litt vondt.
Shakir died slowly, in pain.
Shakir døde sakte og smertefullt.
And i feel your pain.
Jeg lider med deg.
Their pain and frustration is genuine.
Deres smerte og frustrasjon er ekte.
Our prayers, our cries of pain.
Våre bønner. våre skrik av lidelse.
Abdominal pain and dyspesia.
Abdominale smerter og dyspepsi.
Someone sounds like- they are in a world of pain.
Det høres ut som at noen lider.
I hope i ain't causing you any pain.
Jeg håper jeg ikke gjør deg vondt.
But there will be pain.
Men det blir smertefullt.
The rule is, only the white man can profit from pain.
Kun hvite kan profittere fra lidelse.
I gave birth to you and raised you in pain and blood.
Jeg fødte deg, og oppdro deg i smerte og blod.
I have pain.
Jeg har vondt.
I thought i would still be in extreme pain.
Jeg trodde det kom til å være ekstremt smertefullt fremdeles.
Fatigue(weariness), pain, fever, headache.
Tretthet, smerter, feber, hodepine.
All i feel is pain because you don't want me.
Jeg føler bare smerten av at du ikke vil ha meg.
Only the white man can profit from pain.
Kun hvite kan profittere fra lidelse.

Results: 5531, Time: 0.2348

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Pain" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More