PAIN IN NORWEGIAN

Translation of Pain in Norwegian

Results: 7014, Time: 0.054

Examples of using Pain in a sentence and their translations

But pain.
Men smerte.
Or pain.
Eller smerte.

Vondt

( hurt , pain , harm )
He had pain in the back.
Han hadde vondt i ryggen.
Are you in pain, dad?
Har du vondt, pappa?
We have be keeping her pretty sedated on pain medication.
Vi har få holde henne ganske bedøvet på smertestillende medikamenter.
Only use pecfent nasal spray if you are using other opioid pain medicine on a daily basis.
Bruk pecfent nesespray kun hvis du bruker andre smertestillende opioidmedisiner daglig.

Skjelettsmerter

( bone pain , skeletal pain )
Musculoskeletal pain, arthralgia, myalgia.
Muskel- og skjelettsmerter, artralgi, myalgi.
Musculoskeletal pain, arthralgia, myalgia.
Muskel- og skjelettsmerter, artralgi, myalgi.
Slowly and in pain.
Langsomt og smertefullt.
Now you are gonna die with pain.
Nå skal du dø smertefullt.
Other sentence examples
And pain.
Og smerte.
I have given a name to my pain and it is batman.
Jeg har gitt navn til min smerte... og det er batman.
I am in pain, i am wet... and i am still hysterical!
Jeg har det vondt, jeg er våt og jeg er hysterisk!
Master pain, what do we do?
Master pain, hva gjør vi?
Asthenia oedema pain.
Asteni ødem smerte.
It hurts here. i have pain here.
Jeg har vondt her.
Only use pecfent nasal spray if you are using other opioid pain medicine on a daily basis.
Bruk pecfent nesespray kun hvis du bruker andre smertestillende opioidmedisiner daglig.
Musculoskeletal pain, neck pain, musculoskeletal chest pain.
Muskel- og skjelettsmerter, nakkesmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet.
Master pain 's in town!
Master pain er i byen!
I am just glad she 's not in any pain.
Jeg er bare glad for at hun ikke har vondt.
It 's my pain.
Det er min smerte.
Nascimento, i understand your pain.
Nascimento, jeg forstår din smerte.
Musculoskeletal pain, neck pain, musculoskeletal chest pain.
Muskel- og skjelettsmerter, nakkesmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet.
Why must we have so much pain?
Hvorfor må vi lide så mye?
I never realized that you were in such pain.
Jeg visste ikke at du hadde det så vondt.
Master pain... will perform his skill.
Master pain... skal fremvise sine ferdigheter.
Musculoskeletal pain leading to discontinuation of study treatment was uncommon.
Det var mindre vanlig at muskel- og skjelettsmerter førte til at studiebehandlingen ble avbrutt.
I hope i ai not causing you any pain.
Jeg håper jeg ikke gjør deg vondt.
Asthenia oedema pain.
Asteni ødem smerte.
Shakir died slowly, in pain.
Shakir døde sakte og smertefullt.

Results: 7014, Time: 0.054

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More