POWER AND WE IN NORWEGIAN

How to say "power and we" in Norwegian

Results: 10510, Time: 0.5063

power

and we
og vi så vi og vi har men vi oss og

Examples of Power And We in a Sentence

And heaven – We made it with our own power and we have the power to do so.
Vi bygget himmelen med kraft, og vi gjør det stort!
We had lost main power and we were adrift but the cardassian cruiser was no better off.
Vi hadde mistet strømmen og vi var i drift men cardassiske cruiser var ikke bedre.
We constructed the universe with power, and we are expanding it.
Vi bygget himmelen med kraft, og vi gjør det stort!
They're going to have full power and we're walking?
De vil ha full styrke, og vi går?
Because they have power and we have none.
For de har makt og vi har ingen.
We have the plan, and we have the power.
Vi har planen, og vi har kraften.
On three, we turn on the power and we storm the entrances.
Vi slår på strømmen og går inn.
And we need power.
Og vi trenger kraft.
We're not water and power.
Vi er ikke vann og kraft.
We offer power and purpose.
Vi tilbyr makt og mening.
We would better take water and power first.
Vi bør vel ta vann og strøm først.
We're so driven by power and profit.
Vi er så kontrollerte av makt og fortjeneste.
We are encrusted with riches and power.
Vi er omgitt av rikdommer og makt.
We reduced power and lured them in.
Vi senket styrken og lurte dem inn.
Without literal power we will have no power.
Uten kraft er vi maktesløse.
We have the money and the power.
Vi har penger og makt.
If we have the momentum and we have the power, why wait?
Hvis vi har framdrift og makt, hvorfor vente?
If we couldn't control our powers and we hurt someone.
Hvis vi ikke kunne kontrollere kreftene våre, og kom til å skade noen.
And that's when we formed the power pack.
Da dannet vi"The power Pack".
We have power.
Vi har makt.
Words only have power if we give them power.
Ord får makt bare hvis vi gir dem makt.
We have power.
Vi har strøm.
We want the power.
Vi vil ha kraften.
We found our power.
Vi fant vår kraft.
We have power.
Vi har energi.
We have no power.
Vi har ikke makt.
We got power now.
Vi har makt nå.
We have lost power!
Vi har mistet kraft.
We're max power.
Vi har full kraft.
We're losing power.
Vi mister kraft.

Results: 10510, Time: 0.5063

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More