PRETTY IN NORWEGIAN

How to say pretty in Norwegian

S Synonyms

Results: 5578, Time: 0.0997

Examples of using Pretty in a sentence and their translations

If i concentrate i can be pretty strong.
Jeg kan være ganske sterk hvis jeg konsentrerer meg.
You are pretty in clothes.
Du er pen i klær.
You are pretty popular.
Du er ganske populær.
Your penis is so pretty you got a handsome dick.
Penisen din er så vakker du har en kjekk pikk.

He 's pretty good.
Han er ganske god.
I am weird, and you are pretty, but we connect.
Jeg er rar, og du er pen, men vi har et bånd.
You are pretty as a picture, you are carina.
Du er vakker som et bilde, du er carina.
I am not pretty like haley and you.
Jeg er ikke pen som haley og deg.
Pretty sure he was not talkin' about the car!
Jeg er temmelig sikker på at han ikke snakket om bilen.
I am pretty hungry.
Jeg er ganske sulten.
You are so pretty when you laugh.
fin du er når du ler.
You may be pretty, but you are tougher than you think.
Du er kanskje pen, men du er tøffere enn du tror.
We were pretty good. were not we?
Vi var ganske bra, var vi ikke?
That 's pretty ironic.
Det er temmelig ironisk.
She 's young and she 's pretty and she 's a lady.
Hun er ung, hun er vakker og hun er en skikkelig dame.
If you think she 's pretty, you should see my slingshot.
Hvis du synes hun er søt, skulle du se spretterten min.
April, she 's pretty.
Hun er pen, april.
John can be pretty... i do not know.
John kan være ganske... jeg vet ikke.
Okay? i am pretty sure she 's a man.
Jeg er temmelig sikker på at hun er en mann.
You are just as pretty as carlos said you were.
Du er akkurat så vakker som carlos sa du var.
Death is not pretty, rebecca.
Døden er ikke fin, rebecca.
Hey, not even pretty boy floyd got to meet supergirl.
Ikke engang pretty boy floyd fikk møte supergirl.
It 's so pretty, i do not even want to vote.
Den er så fin at jeg ikke engang vil stemme.
You are very pretty, laurel.
Du er veldig vakker, laurel.
You are pretty when you are mad.
Du er søt når du er sint.
You are pretty special.
Du er ganske spesiell.
That 's pretty important.
Det er temmelig viktig.
She 's young and pretty and we are not.
Hun er ung og pen, og det er ikke vi.
I am pretty sure randy knows that.
Jeg er temmelig sikker at randy vet det.
How pretty you are.
fin du er.

Results: 5578, Time: 0.0997

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More