PRETTY LITTLE IN NORWEGIAN

How to say pretty little in Norwegian

S Synonyms

Results: 64, Time: 0.0965

Examples of using Pretty Little in a sentence and their translations

So don't you worry your pretty little head.
Så ikke bry det søte lille hodet ditt.
Shh! That's my pretty little show horse.
Det er den pene lille utstillings- hesten min.
Pretty little monster.
Søte lille monster.
For a pretty little bean with a mutated MCR1 gene?
For en søt liten bønne med et mutert MCR1 gen?

Senator cook. now what would your pretty little wife think of these?
Senator cook, hva ville din søte lille kone mene om disse?
Show him how that pretty little mouth of yours couldn't get enough.
Vis ham hvordan den pene lille munnen din ikke kunne få nok.
Do you want that pretty little mouth of yours filled with lead?
Vil du ha den søte lille munnen din fylt med bly?
Let's see that pretty little hand. okay. now put it right in here.
Legg den pene lille hånda di der.
What a pretty little girl she is.
For en søt liten pike hun er!

Pretty little girl.
En pen, liten pike.
My pretty little bird, sharpen your claws.
Min vakre, lille rype, kvess klørne dine.
Stick your pretty little head right through there, baby.
Stikk det pene lille hodet ditt rett igjennom der, vennen.
Well... That's a pretty little miss.
Det var da en søt liten frøken.
Back so soon, my pretty little plaything?
Så raskt tilbake, min søte lille leke?
A pretty little girl.
En pen, liten jente.
My goodness, that's a pretty little son of a bitch, right there.
Jøss, det var en pen, liten jævel.
Fibonacci or your pretty little girlfriend there?
Fibonacci, eller din søte lille kjæreste?
Oh!- Aren't you a pretty little thing?- not bad, huh?
Er ikke du en vakker liten ting?
Your pretty little wife wants to see you.
Den pene lille kona di vil se deg.
And that pretty little wife of yours.
Og den vakre, lille konen din.
Captain, i need to see that pretty little doctor of yours.
Jeg må treffe deres søte lille lege.
Don't you worry your pretty little head about that.
Ikke bekymre det pene lille hodet ditt om det.
You mean, why did i kill mommy...-... and pretty little Jess?
Hvorfor jeg drepte mamma og søte lille Jess?
Oh, nothing for you to concern your pretty little head with.
Ingenting å bry det pene lille hodet ditt med.
You heard me, pretty little show horse.
Du hørte meg, pene lille utstillingshesten.
Pretty little anna.
Søte lille anna.
Oh, here. let me hold that pretty little morning rose.- no.
Kom her, la meg holde den pene lille jenta.
I'm gonna have some fun with your pretty little girl.
Jeg skal ha det litt morsomt med den pene lille jenta di.
Dave Waggoman's ma was a pretty little piece of fluff from back east.
Dave waggomans mor var ei søt, lita snelle fra østkysten.
Don't you go worrying your pretty little head about politics.
Ikke bekymre det pene, lille hodet ditt med politikk, ha, ha.

Results: 64, Time: 0.0965

"Pretty little" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More