Translation of "probably" in Norwegian

Results: 5584, Time: 0.201

nok sikkert sannsynligvis vel antakelig antagelig trolig kanskje muligens det er nok har

Examples of Probably in a Sentence

You probably didn't expect me to be on the bus.
Du forventet nok ikke at jeg var på bussen.
I probably shouldn't have come, but.
Jeg burde nok ikke ha kommet, men.
He probably didn't mention rachel Posner?
Han nevnte sikkert ikke rachel Posner?
It probably wouldn't have been necessary.
Det ville sannsynligvis ikke vært nødvendig.
They're probably in mexico by now.
De er sikkert i mexico nå.
I probably have something i can modify.
Jeg har nok noe jeg kan modifisere.
He was probably involved in something.
Han var vel involvert i noe.
It's probably just a possum.
Det er nok bare en pungrotte.
I can probably talk to clary.
Jeg kan sikkert snakke med clary.
I will probably never ever see you or any of the others again.
Vil jeg sannsynligvis aldri se deg eller noen av de andre igjen.
That's probably not what you want to hear.
Det er antakelig ikke det du vil høre.
You probably hit him with a wrench before you threw him off.
Du slo ham sannsynligvis med en skrunøkkel før du kastet ham av.
I was probably five, i would think.
Jeg var vel fem, tror jeg.
She probably had big sad eyes and a long sad story.
Hun hadde sikkert store triste øyne og en lang historie.
He probably knows something about chris.
Han vet nok noe om chris.
I said he's probably not even here.
Jeg sa at han antagelig ikke er her.
We probably have our own satellite by now.
Vi har sikkert vår egen satellitt nå.
He's probably on his way to moscow or havana by now.
Han er sannsynligvis på vei til moskva eller havanna nå.
He probably can't speak it!
Han kan vel ikke snakke det!
They were probably not made in denmark.
De er nok ikke laget i danmark.
But he probably means something else.
Men antakelig mener han noe annet.
It's probably better i find him before the killer.
Det er vel bedre at jeg finner ham før morderen.
They're probably safer than we are.
De er nok tryggere enn vi er.
They probably work for him.
Jobber antakelig for ham.
I'm just probably having a nervous breakdown.
Å, har trolig bare et nervøst sammenbrudd.
You will probably never see him again.
Du vil sannsynligvis aldri se ham igjen.
They probably don't even have sex.
De har antagelig ikke sex.
I have probably read everything you have done.
Jeg har sikkert lest alt du har skrevet.
Well, i think we should probably say no.
Jeg tror vi antagelig bør si nei.
And your boy, too, probably.
Og sannsynligvis gutten også.

Results: 5584, Time: 0.201

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Probably" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More