QUIT IN NORWEGIAN

How to say quit in Norwegian

S Synonyms

Results: 1101, Time: 0.175

Examples of using Quit in a sentence and their translations

No. i quit last week.
Jeg sluttet i forrige uke.
I'm afraid hanne holm quit last week.
Hanne holm sluttet dessverre i forrige uke.
And quit raining on my rainbow.
Og slutt å regne på regnbuen min.
Don't quit your day job.
Ikke si opp jobben din.

She quit last friday.
Hun sluttet forrige fredag.
Quit doing it, then.
Slutt å gjøre det, da.
Let's just quit and go home.
La oss bare gi opp og dra hjem.
Albert, quit overreacting.
Albert, slutt å overreagere.
I have quit the bureau 13 times.
Jeg har sluttet 13 ganger i byrået.
Don't quit.
Ikke si opp.
And quit here?
Og slutte her?
And quit this talk about dying.
Og slutt å snakke om å dø.
I quit after charlotte was born.
Jeg sluttet etter at charlotte ble født.
I'm gonna quit work in the morning, first thing.
Først skal jeg si opp jobben.
You were hoping i would quit, werert you?
Du håpa jeg ville gi opp, ikke sant?
Quit moving around so much!
Slutt å beveg deg så mye!
You can't quit in the middle of a hearing.
Du kan ikke slutte midt i en høring.
I gotta quit.
Jeg må si opp.
I have had three people quit this week.
Tre personer har sluttet denne uken.
Real men don't quit.
Ekte menn slutter ikke.
Atreyu wouldn't quit now.
Atreju ville ikke gi opp nå.
Quit telling everyone I'm dead!
Slutt å si til alle at jeg er død.
I won't quit.
Jeg slutter ikke.
You gotta quit with the racist stereotypes, chris.
Du må slutte med de rasistiske stereotypiene, chris.
I quit!
Jeg sier opp!
Will you quit the war just because you have lost a battle?
Vil du gi opp krigen bare fordi du tapte et salg?
Don't quit your day job.
Ikke si opp din vanlige jobb.
I quit, jack.
Jeg sluttet, jack.
Anna quit the next day.
Anna slutte neste dag.
Can't you quit and just start working at boning Industries?
Kan du ikke si opp og begynne i ha-oss AS?

Results: 1101, Time: 0.175

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More