QUITE IN NORWEGIAN

How to say "quite" in Norwegian

Results: 2038, Time: 23.624


Examples of Quite in a Sentence

I'm quite familiar with dr.
Jeg er ganske kjent med dr.
And you're quite certain he died of a natural illness?
Og du er ganske sikker han døde av en naturlig sykdom?
I just don't quite know what they are yet.
Jeg vet bare ikke helt hva de er ennå.
Claire tells me you're quite an artist.
Claire sier du er litt av en kunstner.
I am now quite certain the SDS did not kill him.
Jeg er nå ganske sikker på at SDS ikke drepte ham.
I can't quite explain it.
Jeg kan ikke helt forklare det.
I have never met anyone quite like you, hatcher.
Jeg har aldri møtt noen helt som deg, hatcher.
You must be quite the artist.
Du må være litt av en kunstner.
Nothing's quite that simple, mason.
Ingenting er så enkelt.
It's quite simple, jack.
Det er ganske enkelt, jack.
Eric is quite the star, hmm?
Eric er litt av en stjerne.
It's not quite settled, I'm afraid.
Det er ikke helt ordnet, er jeg redd.
It doesn't quite do it for me.
Det er ikke min greie.
It's quite simple, ma'am.
Det er nokså enkelt, frue.
I'm quite confident they will confirm my findings.
Jeg er ganske sikker på at de vil bekrefte mitt funn.
It's really quite filthy down here.
Det er virkelig temmelig møkkete her nede.
He wasn't quite sober, but it wasn't anything that.
Han var ikke helt edru, men det var ikke noe som.
As i recall, it's quite valuable.
Den er nokså kostbar.
Greta was quite a packrat, wasn't she?
Greta var ganske packrat, var hun ikke?
So i don't quite agree that we should kill lagertha because of it.
Jeg er ikke enig om at vi bør drepe lagertha.
That's quite a gift to the country from your family.
Det er litt av en gave familien din har gitt landet.
The security there is quite impressive, no?
Vaktholdet der må være nokså imponerende.
It's not quite that simple.
Så enkelt er det ikke.
I was quite proud.
Jeg var ganske stolt.
It must have been quite a party.
Det må ha vært litt av en fest.
I can't quite see your face.
Jeg ser ikke helt ansiktet ditt.
He was quite good.
Han var temmelig flink.
I quite fancy the new, wicked lily clarke.
Jeg var begeistret for den nye, slemme lily clarke.
You might recall from my shares that I'm quite observant.
Gjør hun? du husker kanskje at jeg er nokså observant.
They're quite beautiful, aren't they?
De er ganske vakre, er de ikke?

Results: 2038, Time: 23.624

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


quite

"Quite" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More