QUITE IN NORWEGIAN

Translation of Quite in Norwegian

Results: 3000, Time: 0.1707

ganske (964) nokså (31) temmelig (28) det (18) helt (613) litt av (445) er (45) være (7) var (7) hele (5)

Examples of using Quite in a sentence and their translations

Ganske

( pretty , quite , kind of )
I am quite old now!
Jeg er ganske gammel nå!
Corporal, your pulse and respiration are quite normal.
Puls og åndredrett er ganske normalt, korporal.
This is quite foolish.
Dette er nokså dumt.
It 's quite simple, ma'am.
Det er nokså enkelt, frue.
It 's really quite filthy down here.
Det er virkelig temmelig møkkete her nede.
Quite dark, quite stocky, foreign.
Ganske mørk, temmelig kraftig, utenlandsk.

Helt

( completely , all , quite )
I am not quite sure, sir.
Jeg er ikke helt sikker, sir.
And is quite helpless in certain situations.
Og er helt hjelpeløs i visse situasjoner.

Litt av

That 's quite a dress you almost have on.
Det er litt av en kjole du nesten har på.
Claire tells me you are quite an artist.
Claire sier du er litt av en kunstner.

Er

( is , 's been )
So i do not quite agree that we should kill lagertha because of it.
Jeg er ikke enig om at vi bør drepe lagertha.
I quite agree.
Jeg er enig.
Other sentence examples
It 's quite a setup you have here.
Det er ganske oppsettet du har her.
But she is quite friendly with major kira.
Men hun er ganske vennlig med major kira.
I can not quite explain.
Jeg kan ikke helt forklare dette.
And i still had not quite gotten over you and your family.
Og jeg hadde fortsatt ikke helt kommet over deg og familien din.
You are quite young.
Du er ganske ung.
It was quite a storm we had.
Det var litt av en storm vi hadde.
Klingons can be quite entertaining, can not they?
Klingonene kan være ganske underholdende, kan de ikke?
You were quite alone when we found you.
Beklager, du var helt alene da vi fant deg.
You must be quite the artist.
Du må være litt av en kunstner.
I quite agree, and sir richard is.
Jeg er enig, og sir richard er.
I am quite happy with my own.
Jeg er ganske fornøyd med min egen.
I am not quite sure what you are asking me, mr.
Jeg er ikke helt sikker på hva du spør meg om, mr.
You have had quite a life.
Du har hatt litt av et liv.
It 's actually quite convenient to be under surveillance.
Det er faktisk nokså beleilig å være overvåket.
It 's not quite that simple.
Så enkelt er det ikke.
I can not quite manage by myself.
Jeg klarer det ikke selv.
You are quite famous here.
Du er ganske berømt her.
I quite fancy the new, wicked lily clarke.
Jeg var begeistret for den nye, slemme lily clarke.

Results: 3000, Time: 0.1707

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More