READY TO STRIKE IN NORWEGIAN

How to say ready to strike in Norwegian

Results: 14, Time: 0.0474

Examples of using Ready To Strike in a sentence and their translations

I am coiled and ready to strike although a spare will do.
Jeg er spent og klar til å slå til men en spare er også bra.
I was ready to strike.".
Jeg var klar til angrep.".
And it will not be long before we are ready to strike.
Det er ikke lenge til vi er klare for angrep.
But underneath it we knew we were sitting on a barrel of dynamite, and that the stoolie, whoever he was, was ready to strike again any second.
Og at tysteren var klar til å slå til igjen.

I mean, the incredibly deadly viper may be inches away, ready to strike again.
Den utrolig dødelige hoggormen er kanskje centimeter unna, klar til å slå til igjen.
Until then we remain steadfast, ready to strike at the moment of the lord 's call.
Inntil da skal vi være standhaftige, klare til å slå til når herren ber om det.
Mr. president you give me the order right now my planes will be ready to strike in 3 days time.
Hvis du gir ordre nå, er flyene klare til luftangrep om tre dager.
My heart attack causes our stock to plummet, and he 's ready to strike.
Da jeg får mitt hjerteslag, stuper kursen vår, og gehring vil slå til.
We are ready to strike.
Lutulu ready to strike at the first stage of the assault.
Med dem ryddet av veien... våre drapsmenn står klare til å slå til i innledningsfasen av angrepet.
We have a possible point of origin in pakistan and the patriot is ready to strike.
Det kommer kanskje fra pakistan og patriot er klar til å slå til.
When he decides to strike, we will be ready.
Når han bestemmer seg for å slå til, så vil vi være klare.
Spinella, i am headed to the capitol right now, and i will remain there until you are ready to meet and talk so that we can end this pointless strike.
Spinella, jeg er på vei til kongressen nå, og jeg blir der til du er klar til å snakke med meg, slik at vi kan avslutte denne meningsløse streiken.
No! i see a bunch of party animals... crouched in attack position, ready to strike.
Jeg ser en flokk ville balløver som ligger klare i krattet.

Results: 14, Time: 0.0474

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More