REALLY SWEET IN NORWEGIAN

How to say really sweet in Norwegian

S Synonyms

Results: 60, Time: 0.2147

Examples of using Really Sweet in a sentence and their translations

He's really sweet. and it's exciting being with him!
Han er veldig søt, og det er spennende å være sammen med ham.
It's really sweet of you, but.
Det er veldig snilt av deg, men.
He seems really sweet.
Han virker veldig søt.
This is really sweet of you, maggie.
Det er veldig snilt av deg, maggie.

And he's really sweet and sad and lonely, all at the same time.
Han er veldig søt. og trist og ensom.
She's really sweet and spiritual.
Hun er virkelig søt og åndelig.
This is really sweet.
Dette er virkelig søt.
She's really sweet.
Hun er kjempesøt.
Kevin was really sweet.
Kevin var veldig søt.

That's really sweet, but i couldn't impose.
Det er veldig snilt, men jeg vil ikke trenge meg på.
That's really sweet.
Det er så søtt.
I think he's really sweet.
Jeg syns han er kjempesøt.
He was really sweet.
Han var veldig søt.
It's really sweet of you.
Dette er veldig snilt av deg.
That was really sweet.
Den var virkelig søt.
That was really sweet what you did.
Det var så søtt. hun fortjener den.
Yeah, me, too. she seems really sweet.
Hun synes å være veldig søt.
That was really sweet.
Det var virkelig søt.
That was really sweet.
Det var veldig snilt.
They're all really sweet.
De er veldig søte.
He seemed really sweet.
Han virket veldig snill.
It was really sweet.
Det var så søtt.
They're really sweet.
De er veldig søte.
It's really sweet.
Den er veldig søt.
She's really sweet.
Hun er virkelig søt.
Really sweet.
Bite the end off, they're really sweet.
Bit av enden, de er veldig søte.
You are really sweet.
Du er virkelig søt.
Yeah, really sweet, ray.
Ja, veldig søtt, ray.
It's really sweet what howard wants to do for bernadette.
Det er så søtt det howard vil gjøre for bernadette.

Results: 60, Time: 0.2147

SEE ALSO

"Really sweet" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More