Translation of "red" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4473, Time: 0.0697

røde rødvin rødtopp rød rødt rødere

Examples of Red in a Sentence

They are red, man.
De er røde, mann.
Bottle of red, please.
En flaske rødvin, takk.
It's not from red china, it's from the other one.
Det er ikke fra det røde kina, men det andre.
Katie died with red shoelaces on.
Katie døde med røde skolisser på seg.
Hey, red.
Hei, rødtopp.
She says"Two glasses house red".
To glass husets rødvin", sa hun.
We will also take a bottle of red as well.
Vi tar en flaske rødvin også, takk.
Flu-like symptoms, red spots under the skin.
Influensalignende symptomer, røde prikker under huden.
Code red in afghanistan.
Kode rød i afghanistan.
Hey, red. you wanna top this off for me?
Kan du fylle på denne, rødtopp?
Red or white? red.
Rød eller hvit?
Rash pink or red blotches on the skin(erythema).
Utslett rosa eller røde flekker på huden(erytem).
Most people drink red anyway.
De fleste drikker rødvin uansett.
Not red with the sammur gown.
Ikke rødt med samilkåpen.
Now look here, red.
Hør her, rødtopp.
She has red hair and almost white eyes.
Hun har rødt hår, og nesten hvite øyne.
Red, kim.
Kim, rødtopp.
It probably looks more red because it's longer.
Det virker sikkert rødere, fordi det er lengre.
He's red, like me. and when i die.
Han er rød, som meg, og når jeg dør.
You want red, right?- right.
Vil du ha rødvin?
And red trolls.
Og røde troll.
Pink or red urine, blood in the urine.
Rosa eller rød urin, blod i urinen.
I had red gloves on.
Jeg hadde røde hansker.
I can't see red. just blue and yellow.
Jeg kan ikke se rødt, bare blått og gult.
I know white goes with fish, but i like red.
Hvitvin passer fisk, men jeg liker rødvin.
The red is--the more red it is, the faster the wind speed.
Jo rødere det er, desto større vindhastighet.
Eh? do you, Red?
Vil du det, rødtopp?
I have a nice bottle of red.
Jeg har en god flaske rødvin.
You just got in the game, red.
Du er jo en fersking, rødtopp.
You and your red pen!
Du og din røde penn.

Results: 4473, Time: 0.0697

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "red"


ruddy
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Red" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More