REMEMBER ANYTHING IN NORWEGIAN

How to say remember anything in Norwegian

S Synonyms

Results: 99, Time: 0.0646

English-norwegian dictionary

Examples of using Remember Anything in a sentence and their translations

I can't remember anything else.
Jeg kan ikke huske noe annet.
Remember anything he said?
Husker du noe han sa?
Can you remember anything else?
Kan du huske noe annet?
Remember anything?
It was that i couldn't remember anything.
Det var at jeg ikke husket noe av å ha vært i den skogen.
Can you remember anything in it at all?
Kan du huske noe av det?
And he couldn't remember anything after that.
Og han kunne ikke huske noe etter det.
I knew you didn't remember anything from that phone call last night.
Jeg visste du ikke husket noe fra i går kveld.
If you remember anything else, please let us know.
Hvis du husker noe annet, må du gi oss beskjed.
Remember anything more?
Well, if you remember anything or if you hear anything.
Hvis du husker noe, eller hører noe.
I can't remember anything without you.
Jeg kan ikke huske noe uten deg.
I can hardly remember anything from childhood.
Jeg kan knapt huske noe fra barndommen.
But if you remember anything, remember this.
Men hvis du husker noe, så husk dette.
Do you remember anything from that time?
Kan de huske noe fra den gang?
Anyway, you remember anything, give me a call, yeah?
Hvis du husker noe, så ring meg.
I don't remember anything in particular from just then.
Jeg ikke husker noe spesielt fra bare da.
I don't remember anything she would want me to forget.
Jeg kan ikke huske noe som hun har villet at jeg skulle glemme.
I'm surprised you remember anything, the amount you put away.
Rart du husker noe, du drikker så mye.
He's not gonna remember anything that happened before, is he?
Han vil ikke huske noe, hva?
You know why you don't remember anything from your childhood?
Vet du hvorfor du ikke husker noe fra barndommen din?
I don't remember anything.
Jeg kan ikke huske noe.
He says he doesn't remember anything that happened.
Han sier at han ikke husker noe av det som skjedde.
You can't remember anything unusual--.
Du kan ikke huske noe uvanlig.
If you remember anything, anything... you know where to find me.
Om du husker noe som helst vet du hvor du finner meg.
They won't remember anything.
De kommer ikke til å huske noe.
You can not remember anything.
Man kan ikke huske noe.
If you need anything, or remember anything.
Hvis du trenger noe eller husker noe.
She has been completely removed, so she can not remember anything.
Hun har vært helt borte, så hun kan ikke huske noe.
Call me, if you remember anything else.
Ring meg hvis du husker noe.

Results: 99, Time: 0.0646

SYNONYMS

S Synonyms of "remember anything"


"Remember anything" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More