Translation of "right now" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6996, Time: 0.1267

akkurat nå en gang straks na øyeblikkelig

Examples of Right Now in a Sentence

I'm hungry right now. are you hungry?
Jeg er sulten . er du?
Right now she's in europe.
Akkurat nå er hun i europa.
And right now, you and i are just.
Og er du og jeg bare.
We will sign the deed over to you right now.
Vi skriver papirene over til deg med en gang.
Not right now, cisco.
Ikke akkurat nå, cisco.
She's not here right now.
Hun er ikke her .
We need to get you to safety right now, madam vice president.
Du må straks i sikkerhet, fru visepresident.
Right now or never, cobb.
eller aldri, cobb.
She is not here right now.
Hun er ikke her akkurat nå.
We need to get zack out of the city right now.
Vi må få zack ut av byen med en gang.
I can't be alone right now.
Jeg kan ikke være alene .
I'm gonna look it up right now.
Jeg sjekker det med en gang.
I will be there right now.
Jeg er straks der.
No matter where you take me somebody would be riding for help right now.
Hvor du enn hadde fort meg, hadde noen ridd etter hjelp na..
I don't think i can be in here right now.
Jeg kan ikke være her akkurat nå.
We're gonna talk right now.
Vi skal snakke med en gang.
He's not here right now.
Han er ikke her .
You're not my nina right now.
Du er ikke min nina akkurat nå.
Turn on CBS right now, andy.
Skru på CBS straks, andy.
I'm looking for men right now.
Jeg ser etter menn na..
Strombone! get down from there, right now!- Jesus!
Kom ned derfra øyeblikkelig, Strombone!
Hell, i will warm up a cell right now.
Jeg skal varme opp en celle med en gang.
You stop this elvis nonsense right now.
Slutt med det elvis tullet øyeblikkelig.
I can't be your ghost right now.
Jeg kan ikke være spøkelset ditt .
Freddie, right now your mother is angry.
Freddie, din mor er sint akkurat nå.
If you did that, i would make love to you right now.
Gjorde du det, ville jeg elske med deg straks.
It's a beautiful town but i don't think i wanna go sightseeing right now.
Den er vakker, men jeg vil ikke pa sightseeing na..
We need to prep you for surgery right now.
Vi må forberede deg for operasjon øyeblikkelig.
As close as i am to you right now.
Like nær som jeg er deg na..
We need police here right now.
Vi trenger politiet hit straks.

Results: 6996, Time: 0.1267

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "right now"


once
right
so
be
now
right away
let
these days
shortly
in a minute
urgent
straight away
straightaway
stat
again
currently
will be right
as we speak
at this juncture
in a jiffy
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Right now" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More