Translation of "run" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3328, Time: 0.3765

løpe kjøre driver flykte styre stikke kjør rømme leder springe stille sjekke ledet jage sikt renne

Examples of Run in a Sentence

You can't run from them.
Du kan ikke løpe fra dem.
We're gonna run it on 33 volts.
Vi skal kjøre den på 33 volt.
I can't run in these jeans.
Jeg kan ikke løpe i buksene.
I run the saloon and the town's only restaurant.
Jeg driver saloonen og byens restaurant.
Can't run from fate, mallory.
Du kan ikke løpe fra skjebnen.
Evan... we should run for our lives.
Evan... vi bør kjøre for våre liv.
You run the place till I'm back.
Du driver stedet til jeg er tilbake.
You can't run with these under your feet.
Man kan ikke løpe med disse under føttene.
Look, i can't run with you.
Jeg kan ikke flykte med deg.
Can you run tariq home?
Kan du kjøre tariq hjem?
You must run, you must hide.
Du må flykte, du må gjemme deg.
I need a run on a california plate 689-mary.
Jeg trenger en kjøre på en california plate 689-mary.
Kenneth, darling, why don't you run out and get dessert?
Kenneth... kan ikke du løpe ut og kjøpe dessert?
Another is that we run the ranch from town now.
En annen er at vi driver ranchen fra byen nå.
You must not run around in your underwear.
Dere må ikke rundt i undertøyet.
I run the harriet lane clinic for children.
Jeg driver harriet lane-klinikken for barn.
Wanna run out of fuel, right over san Francisco?
Vil du tom for drivstoff over san Francisco?
I am not letting people run my life anymore.
Jeg lar ikke folk styre livet mitt lenger.
Hey, chase, you can't run from me forever!
Chase, du kan ikke flykte fra meg for alltid!
But he could never run away from himself.
Men han kunne aldri løpe fra seg selv.
She will run and i can't make her.
Hun vil kjøre, og jeg kan ikke gjøre henne.
Let's say we run him in, check him for priors.
La oss si vi kjøre ham inn, sjekke ham for priors.
I run this prison.
Jeg driver fengselet.
You can't run from me!
Dere kan ikke løpe fra meg!
We can't run from it any longer.
Vi kan ikke flykte fra det lenger.
I could run it.
Jeg kan styre det.
You can't run from your brother for the rest of your life.
Du kan ikke stikke fra broren din resten av livet.
I just wanna run through this really quick with everybody.
Jeg vil bare gjennom dette raskt med alle sammen.
I just run a girlie bar.
Jeg driver bare strippeklubb.
Where the rivers run with muck and the streets are full of happy females.
Der elvene kjøre med møkk og gatene er fulle av glade kvinner.

Results: 3328, Time: 0.3765

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "run"


are
do
making
get
escaped
come
leading
goes
left
handled
ask
walks
take
targeting
see
operate
govern
enforce
manage
steered
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More