SAFE IN NORWEGIAN

Translation of Safe in Norwegian

S Synonyms

Results: 5360, Time: 0.0647

Examples of using Safe in a sentence and their translations

He 's safe now, mirena.
Nå er han trygg, mirena.
I am not safe or perfect.
Jeg er ikke trygg eller perfekt.
I feel so safe here with you.
Jeg føler meg så sikker her med deg.
You are safe in the woods.
Du er sikker i skogen.
He says he will get you back safe.
Calder vil beskytte deg. stol på meg.
No, our agreement was that if i helped you, you would keep me safe.
Nei, du skulle beskytte meg hvis jeg hjalp deg.

Sikre

( secure , ensure , sure )
Our safe house is not so safe anymore.
Vårt sikre hus er ikke så sikkert lengre.
So you should be safe for at least two minutes.
Dere burde være sikre i omkring to minutter.

I sikkerhet

Your daughter is safe, herr kolnas.
Din datter er i sikkerhet, herr kolnas.
You are safe now. i promise.
Du er i sikkerhet nå, jeg lover.

Safen

( the safe )
We will get into your precious safe with or without you.
Vi får opp safen med eller uten dere.
I brought you your safe and your laptop.
Jeg tok med safen og laptopen din.
Other sentence examples
I am safe, mohamad.
Jeg er trygg, mohamad.
But you will be safe here.
Men du er trygg her.
You will be safe down in this bunker, sir.
Du er sikker i denne bunkeren, sir.
Eddie stanky, safe at first.
Eddie stanky, sikker på første.
But you are safe now.
Men du er i sikkerhet nå.
Safe, odette.
Trygg, odette.
We found this in his safe.
Vi fant denne i safen hans.
You are safe now. okay?
Du er i sikkerhet nå?
You will be safe here.
Du er sikker her.
But you are safe now.
Men du er trygg nå.
None of them will be safe if you do not play ball.
Ingen av dem vil være sikre hvis du ikke spiller med.
Not until i know my family is safe.
Ikke før jeg vet at familien min er i sikkerhet.
I am safe.
Jeg er sikker.
I still did not get this safe out of here yet, man.
Jeg har enda ikke klart å få safen ut.
She is safe.
Hun er i trygghet.
And i am safe.
Og jeg er trygg.
But you are safe.
Men du er sikker.
You... you break into my safe, do you?
Du bryter deg inn i safen min?

Results: 5360, Time: 0.0647

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More