SAW IN NORWEGIAN

Translation of Saw in Norwegian

S Synonyms

Results: 16985, Time: 0.0763

Saw
(15546) se (67) sett (567) ser (64)

Examples of using Saw in a sentence and their translations

( so , then , saw )
You saw baby jane?
du" baby jane"?
I saw you eating lunch and kissing claire.
Jeg at du spiste lunsj og kysset claire.

Se

We just saw where he lived.
Vi ville bare se hvor han bodde.
And then i saw his truck at the trailhead.
Og så fikk jeg se bilen hans på en rasteplass.
Other sentence examples
I never saw a gorilla before.
Jeg har aldri sett en gorilla før.
I saw bengt in her face.
Jeg bengt i hennes ansikt.
Never saw any better in boston.
Aldri sett bedre i boston.
And he saw that i knew.
Og han at jeg visste det.
She saw nothing.
Hun ser ingenting.
I never saw you cry before.
Jeg har aldri sett deg gråte før.
I never saw you, mr.
Jeg har aldri sett deg, mr.
The next time i saw roger ebert, he was in AA.
Neste gang jeg roger ebert, var han i AA.
When i saw you hanging there, i just could not do it.
Jeg klarte ikke å se deg henge der.
I saw him leave the house.
Jeg ser at han kommer ut av huset.
I never saw anybody with an orange face before.
Jeg har aldri sett noen med oransje fjes før.
Then you saw that little girl and you ran.
Så fikk du se den lille jenta og så løp du.
You saw the girls.
Du ser jentene.
I saw you kill your dad and your uncle.
Jeg da du drepte faren og onkelen din.
I saw how much pleasure i gave you.
Jeg likte å se hvordan du nøt det.
So i never saw you, and we never had this conversation.
Jeg har ikke sett deg, og vi har aldri hatt denne samtalen.
The first time i saw you, i was four.
Første gang jeg deg, var jeg fire år.
I saw from this that you moved to and from this area several times.
Jeg ser at du har flyttet herfra og så tilbake igjen flere ganger.
Instead you saw something that was not meant for your eyes.
I stedet fikk du se noe som ikke var ment for dine øyne.
Hey, i never saw you cry before.
Hei, jeg har aldri sett deg gråte før.
My friends saw you, clark.
Vennene mine deg, clark.
I saw that you are still pushing to put mrs pratt on the transplant list.
Jeg ser du fremdeles vil sette mrs pratt på transplantasjonslista.
If my father saw you, he would kill you!
Pappa dreper deg hvis han ser deg!
I never saw you... with a new haircut... with new shoes.
Jeg fikk aldri se deg nyklipt eller med nye sko.
I never saw this guy before.
Jeg hadde aldri sett fyren før.
I saw you... kill this man.
Jeg deg drepe denne mannen.

Results: 16985, Time: 0.0763

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More