SAW IN NORWEGIAN

How to say "saw" in Norwegian

Results: 15095, Time: 0.1807


Examples of Saw in a Sentence

I saw richard and justin tonight.
Jeg richard og justin i kveld.
I have never before saw an orchestra play until yesterday.
Jeg har aldri sett et orkester spille, før i går.
He saw you kill molly ryan.
Han deg drepe molly ryan.
I never saw him before.
Jeg har aldri sett ham før.
So he looked down and saw him in the midst of the fire.
Så kikker han, og ser ham midt i helvete, og sier:.
I saw oliver and your mother.
Jeg oliver og din mor.
We just saw where he lived.
Vi ville bare se hvor han bodde.
He looked down and saw him in the midst of the fire.
Så kikker han, og ser ham midt i helvete, og sier:.
I saw karen and lexi in the cocoon.
Jeg karen og lexi i kokongen.
Well, i never saw anything like that in all my life.
Jeg har aldri sett noe slik i hele mitt liv.
I never saw him before.
Jeg hadde aldri sett ham før.
I never saw him again.
Jeg fikk aldri se ham mer.
I saw you and cheryl.
Jeg deg og cheryl.
She said, did or saw something she wasn't supposed to.
Hun ser, sier eller gjør noe hun burde latt være.
You never saw him before?
Hadde du aldri sett ham før? aldri.
I saw chloe and oliver jump with my own eyes.
Jeg chloe og oliver hoppe med mine egne øyne.
If i saw them again, yes.
Hvis jeg ser dem igjen? ja.
Yesterday i saw some children who built a,
I går fikk jeg se noen barn som bygget en.
If my lieutenant saw you here, i would be in trouble.
Hvis løytnanten min ser deg, får jeg problemer.
I never saw him before.
Jeg har aldri sett han før.
Then you saw that little girl and you ran.
Så fikk du se den lille jenta og så løp du.
I saw niels peter.
Jeg niels peter.
You saw the girls.
Du ser jentene.
Instead you saw something that was not meant for your eyes.
I stedet fikk du se noe som ikke var ment for dine øyne.
I never saw him before in my life.
Jeg har aldri sett ham i mitt liv.
I saw monsters, jack.
Jeg monstre, jack.
I never saw you... with a new haircut... with new shoes.
Jeg fikk aldri se deg nyklipt eller med nye sko.
If you saw any monsters...- you are not real.
Hvis du ser noen monster...".
I never saw him before.
Jeg har aldri sett ham før.
I saw you kill malcolm danvers.
Jeg deg drepe malcolm danvers.

Results: 15095, Time: 0.1807

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Saw" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More