SAYING IN NORWEGIAN

How to say saying in Norwegian

S Synonyms

Results: 8359, Time: 0.1323

sier (3219) sa (2450) si (1501) sagt (205) mener (171)

Examples of using Saying in a sentence and their translations

I am not saying that it 's not.
Jeg sier ikke at det ikke er det.
I am not saying that you are not you.
Jeg sier ikke at du ikke er du.
Obviously, i am not saying i am an african, white space christ.
Jeg mener jo ikke at jeg er en afrikansk, hvit rom-kristus.
It 's an old saying by an old crow.
Et gammelt ordtak fra en gammel kråke.

What are you saying, son?
Hva mener du sønn?
Are you saying my virtue is not intact?
Sier du at dyden min ikke er intakt?
I am not saying that you are not fun.
Jeg sier ikke at du ikke er morsom.
Are you saying he 's innocent?
Mener du at han er uskyldig?
I am not saying it, man.
Jeg påstår det ikke, han ville det.
A common saying, but not their official motto.
Et vanlig ordtak, men ikke deres offisielle motto.
You are saying we are surrounded.
Du sier at vi er omringet.
There was a note inside saying they were his wife sarah 's.
På en lapp i boksen stod det at de tilhørte kona hans.
I am not saying you are ugly.
Jeg mener ikke at du er stygg.
Well, i am not saying i am good at it.
Jeg påstår ikke at jeg er noe tess.
Well, we have an old saying in my game, son.
Vel, vi har et gammelt ordtak i min idrett, unge mann.
We have an old saying, too, georgi.
Vi har et gammelt ordtak også, georgi.
What are you saying, ruby?
Hva mener du, ruby?
I am just saying.
Jeg sa det bare.
Are you saying she 's my daughter?
Sier du at hun er min datter?
Are you saying that i am.
Påstår du at jeg er...?
You saying you are better than me?
Mener du at du er bedre enn meg?- nei!
Are you saying, emily... that you are not a maiden?
Så du påstår, emily, at du ikke er jomfru?
There is an old saying my mother taught me.
Det er et gammelt ordtak min mor lærte meg.
Son, i am not saying i do not know what love is.
Sønn, jeg skal ikke si at jeg vet hva kjærlighet er.
What were you saying about women in the military?
Hva var det du sa om kvinner i militæret.
I am not saying that your mother was really communicating with you.
Jeg sier ikke at moren din virkelig kommuniserte med deg.
I am not saying jeff is perfect.
Jeg sier ikke at jeff er perfekt.
Rog, no one 's saying that you are wrong. okay?
Ingen påstår at du tar feil.
What kanan is saying is we ai not your enemies, q-dubs.
Det kanan mener, er at vi er ikke dine fiender.
I do not remember saying anything about you, truth or lies.
Jeg har ikke sagt noe om deg, verken sannhet eller løgn.

Results: 8359, Time: 0.1323

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More