SCHOOL IN NORWEGIAN

How to say school in Norwegian

S Synonyms

Results: 4541, Time: 0.0846

Examples of using School in a sentence and their translations

And school.
Og skolen.
Yeah, yeah, old school, like billy and stu.
Old school. som billy og stu.
After school, from the motel.
Etter skolen, fra motellet.
But in high school, he knew your dad and i were having problems.
På high school visste han at faren din og jeg hadde problemer.

And school will be here tomorrow but i will not.
Og skolen er her i morgen, men det er ikke jeg.
Says she 's going back to school, be a teacher.
Hun sier hun skal studere igjen, for å bli lærer.
You know, i thought about going to medical school once.
Jeg vurderte å studere medisin en gang.
When school starts, you are going to be on a very short leash.
Når skoien starter, kommer du tii å få veidig iite spiiierom.
And that school costs money.
Og skolen koster penger.
My high school was a black ghetto in roxbury, right here in boston.
Min high school var en svart getto i roxbury her i boston.
I came back to school to cancel my appointment with gisela.
Jeg dro til universitetet for å avlyse avtalen med gisela.
There was a girl from our school.
Det var en jente fra skolen vår.
Then i am gonna go back to school next year.
Jeg hadde tenkt å begynne å studere neste år.
I drove to morningside high school and asked him about you.
Jeg kjørte til morningside high school og spurte han om deg.
How could i possibly be expected to handle school on a day like this?
Hvordan skuiie jeg kunne takie skoien på en dag som denne?
And she is going back to school.
Hun vil begynne å studere igjen.
In the hall after school if you can make it.
I haiien etter skoien, hvis du har tid.
I have heard he 's trained in the shindo-munen-lchi school.
Jeg har hørt at han er trenet i shindo-munen-ichi skolen.
She went to school on a music scholarship.
Hun gikk på universitetet på musikkstipend.
I did not see the relevance of school.
Jeg så ikke hensikten med skolegang.
I am gonna take a year off after high school.
Jeg tar et år etter high school.
Three years of school was nice.
Tre år med skolegang var fint.
We had this gang in high school.
Vi hadde en gjeng i high school.
I was with marta, from school, and two other girls.
Jeg var sammen med marta og to andre jenter fra skolen.
I still have to pull my girls out of school.
Døtrene mine må fortsatt slutte å studere.
And i did not see the point in going back to school.
Og jeg så ikke noe poeng i å dra tilbake til universitetet.
I have school tomorrow.
Jeg har skole i morgen.
God, i hated this school.
Jeg hatet denne skoien.- jaså?
Martland also met johanna at school.
Martland møtte også johanna på universitetet.
I have been with bridget since high school.
Jeg har vært med bridget siden high school.

Results: 4541, Time: 0.0846

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More