SEE IN NORWEGIAN

How to say see in Norwegian

S Synonyms

Results: 52056, Time: 0.1581

Examples of using See in a sentence and their translations

You can see the moon!
Du kan se månen!
Jim, did you see my father?
Jim? du faren min?
I can not see red. just blue and yellow.
Jeg kan ikke se rødt, bare blått og gult.
And you did not see it, ray.
Og du det ikke, ray.

Jey-jey wanna see you in the room.
Jey-jey vil treffe deg i rommet.
See you, andrew.
Se deg, andrew.
I will see madero and all the men around him.
Jeg skal treffe madero og alle mennene rundt ham.
You see, the man with the largest nose is king nasone.
Du skjønner, mannen med størst nese er kong nasone.
I can see you, devil!
Jeg kan se deg, djevel!
You did not see that woman.
Du ikke kvinnen.
I could see you tomorrow.
Jeg kan treffe deg i morgen.
You see, i am here same reason as you.
Du forstår, jeg er her av samme grunn som deg.
Because you could not see the truth, molly.
Fordi du ikke kunne se sannheten, molly.
You see... i have been happy here, maimiti.
Du skjønner... jeg har vært lykkelig her, maimiti.
What did your wife see in you?
Hva kona di i deg?
Can i see my friend?
Kan jeg møte vennen min?
You see white girl?- yeah.
Du treffe hvite jente?
Now i see why the guard said that she called you kenneth.
Da forstår jeg hvorfor vakten sa at hun kalte deg kenneth.
You see... it was my choice.
Du skjønner... det var mitt valg.
I did not see you in church.
Jeg deg ikke i kirken.
I can not see you, but i know you are there.
Jeg kan ikke se deg, men jeg vet du er der.
See this folder he gave me?
Ser du denne brosjyren han ga meg?
I did not see the light until i was already a man.
Jeg ikke lyset før jeg allerede var en mann.
And i will see my son.
Og jeg vil møte min sønn.
The ambassador will see you now, sir.
Ambassadøren vil treffe deg nå, sir.
But, you see, i was upset.
Men, du skjønner, jeg var opprørt.
See san antonio dallas and houston.
Se san antonio dallas og houston.
But do not you see, abigail?
Men forstår du ikke, abigail?
Can we see you in town later?
Kan vi møte deg i byen senere?
I see now my suit is hopeless.
Jeg innser nå at min kurtise er håpløs.

Results: 52056, Time: 0.1581

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More