SEE IN NORWEGIAN

How to say "see" in Norwegian

Results: 50668, Time: 0.3154


Examples of See in a Sentence

See you, andrew.
Se deg, andrew.
See my car?
Se bilen min?
Yeah, they won't let me see him because I'm not family.
De lar meg ikke treffe ham, fordi jeg ikke er familien hans.
Yes, but you see, my husband didn't know about it.
Ja, men du skjønner, mannen min visste ikke om det.
I don't see her two years.
Jeg ikke se henne to år.
I can't see you any more.
Jeg kan ikke treffe deg mer.
You see white girl?- yeah.
Du treffe hvite jente?
So buffy doesn't see robert and sofia.
Så buffy ikke se robert og sofia.
You see, i have this little problem with my apartment.
Du skjønner, jeg har et lite problem med leiligheten min.
I don't see why i have to do anything i don't want to.
Jeg forstår ikke hvorfor jeg må gjøre noe jeg ikke vil.
You see, the man with the largest nose is king nasone.
Du skjønner, mannen med størst nese er kong nasone.
Can't you see him tomorrow?
Kan du ikke treffe ham i morgen?
No, i don't see.
Jeg forstår ikke.
I can see them from my window.
Jeg kan se dem fra vinduet mitt.
See those chicks he's wasting it on.
Ser du de jentene han sløser det på?
When can i see you again?
Når kan jeg treffe deg igjen?
See them two girls?
Ser du de to jentene?
See san antonio dallas and houston.
Se san antonio.
Can i see my friend?
Kan jeg møte vennen min?
Yes, yes, i see what you're saying.
Ja, jeg skjønner hva du sier.
Do you see what you have done to me?
Forstår du hva du har gjort?
Can you see Magda?
Kan du se Magda?
I still don't see why we have to sell.
Jeg forstår ikke hvorfor vi må selge.
See anything on your side?
Ser du noe på siden din?
I don't see why you have her.
Jeg skjønner ikke hvorfor du har henne.
You see the boat?
Ser du båten?
He must see thousands of people come through here every day.
Han må møte tusenvis av mennesker her hver dag.
I wanna see my dog.
Jeg vil treffe hunden min.
The frog can see the dog.
Frosken kan se hunden.
She can't have see our flag yet.
Hun kan ikke ha sett flagget vårt enda.

Results: 50668, Time: 0.3154

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"See" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More