SEE THE CAR IN NORWEGIAN

How to say see the car in Norwegian

S Synonyms

Results: 14, Time: 0.0952

Examples of using See The Car in a sentence and their translations

We can see the car, mr.
Vi kan se bilen, mr.
Pleasure.- do you wanna see the car'.
Vil du se bilen?
I see the car.
Jeg ser bilen.
Just let him see the car.
La ham se bilen.

Wait till you see the car.
Vent til du ser bilen.
We can not see the car yet.
Vi kan ikke se bilen ennå.
When will we see the car on the road?
Hvor lenge går det før vi ser bilen på landeveien?
I don't see the car.
Jeg kan ikke se bilen.
Babe, you see the car?
Har du sett bilen, kjære?
Did he see the car?
Var det han som så bilen?- ja.
Sure, but once the buyers see the car, we're gonna be rolling in money.
Ja, men når nå kjøperne kommer og ser bilen, så strømmer pengene inn.
Have you seen the car?".
Har du sett bilen?".
They may have seen the car too.
Undersøk med tommys kamerater, som han pleier å henge med, om de kan ha sett bilen.
I hear the clicks on my phone, i see the cars out there on the street.
Tror du jeg er dum? jeg hører klikkene i telefonen, jeg ser bilene på gaten.

Results: 14, Time: 0.0952

SYNONYMS

S Synonyms of "see the car"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More