SEE YOU IN NORWEGIAN

How to say "see you" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3227, Time: 0.2369

Click norwegian translation to filter results
se deg vi ses treffe deg så deg ses ser dere møte deg imot deg vi møtes besøke deg vi snakkes anser deg følge deg snakkes

Examples of using "See You" in a sentence and their translations

I can see you in this.
Jeg kan se deg i dette.
I hope i can see you soon.
Jeg håper vi ses snart.
I can't see you, jane.
Jeg kan ikke se deg, jane.
Come and visit japan. see you soon.
Besøk japan, og vi ses i japan.
I can't see you, but i know you're here.
Jeg kan ikke se deg, men jeg vet at du er her.
Jey-jey wanna see you in the room.
Jey-jey vil treffe deg i rommet.
See you in the morning, if god wants.
Vi ses i morgen, om gud vil.
General zapata will see you now.
General zapata vil treffe deg nå.
I didn't see you there.
Jeg så deg ikke der.
I can't see you, but i know you're here.
Jeg kan ikke se deg, men jeg vet du er her.
I could see you tomorrow.
Jeg kan treffe deg i morgen.
See you in new york when you pick up that pulitzer prize.
Ses i new york når du får pulitzer-prisen.
See you, andrew.
Se deg, andrew.
I didn't see you in the bathroom.
Jeg så deg ikke på badet.
Merry christmas, happy hanukkah, see you next year.
God jul. vi ses neste år.
No, i didn't see you.
Nei. jeg så deg ikke.
See you in the car.
Ses i bilen.
See you tomorrow on the beach.
Ser dere på stranden i morgen.
I can see you, mother.
Kan jeg se deg, mor.
Hope i see you again.
Jeg håper vi ses igjen.
I wanna see you before you go.
Jeg ville treffe deg før du dro.
See you on thursday then.
Vi ses på torsdag.
The ambassador will see you now, sir.
Ambassadøren vil treffe deg nå, sir.
See you not then?
Ser dere da ikke?
See you after school.
Ses etter skolen.
And see you.
Og se deg.
I didn't see you there.
Jeg så deg ikke der.
If i will see you in valhalla.
Om jeg vil møte deg i valhall.
I can't see you tonight, nicki.
Jeg kan ikke treffe deg i kveld, nicki.
See you in the tunnels, ben.
Ses i tunnelene, ben.

Results: 3227, Time: 0.2369

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "see you"


meet
i will meet you
seeing
can you
we looked
look at you
i met you
watch
again
talk
to meet you
seeing them
we will meet
i watched you
to see ya
hit you
will see you
i will see ya
call on you
i will catch you
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"See you" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More